In het zuiden van de stad Purmerend is men voornemens in de toekomst de laatste rand met woningen te bouwen in de polder. Ten zuiden van deze polder ligt het Purmerbos en de overige delen grenzen aan het open polderlandschap. Voor projectontwikkelaar Synchroon heeft Buiting Advies onderzocht hoe deze toekomstige woonwijk bij kan dragen aan een geleidelijke overgang tussen stad, polder en bos.

Deze ligging zorgt voor unieke kansen voor dieren en planten. De inrichting van de toekomstige wijk is dan ook helemaal gericht op het creëren van leefgebied voor de soorten uit de stad, polder en bos. Hierbij hebben wij ons gericht op specifieke soorten uit deze landschappen die ook daadwerkelijk in de omgeving voorkomen en tevens in een groene woonwijk kunnen overleven. Dit vergroot de kans op succes en het zien van bijzondere dieren en planten in de toekomst.

Nu is het afwachten of Synchroon door de gemeente Purmerend wordt gekozen als ontwikkelaar en wij deze unieke kansen ook echt mogen verwezenlijken.

Hoi,

Ik ben Midas, ik zit in het 2e jaar van het Helicon in Velp en doe de opleiding onderzoeker natuur en milieu (dat heette vroeger toegepaste biologie). Die opleiding koos ik omdat ik het leuk vind om in de natuur dingen te bekijken en omdat ik erg leergierig ben.

Het is leuk hier. Nu ben ik bezig met een vraagstuk over hoe we de zwarte roodstaart en de slechtvalk kunnen laten nestelen in een gebouw en waar ze hun eten vandaan zouden moeten halen. Het is jammer dat in deze tijd van het jaar weinig buiten te doen is want dat vind ik het leukst.

Het is nog wel even wennen om 8,5 uur per dag te werken. De reden dat ik hier stage loop is vooral voor extra werk ervaring en om te leren hoe je een goed verslag maakt. Snel typen is niet mijn sterkste punt dus dat ben ik aan het oefenen. Ik ga hier ook oefenen om mijn zinnen iets minder lang te maken.

9 november ben ik begonnen met de stage en stop op 29 januari (dat zijn 10 weken). Ik ben erg benieuwd wat ik nog meer ga doen deze stage.

 

 

Mijn naam is Bram van Schaffelaar (24). Na mijn Biologie bachelor heb ik de master Neuroscience & Cognition aan de Universiteit Utrecht afgerond. Nadat ik mijn diploma binnen had wilde ik heel graag verder met andere thema’s binnen de biologie dan neuronen en hersenen. Namelijk natuur, biodiversiteit en ecologie. En deze kans heb ik gekregen! Ik ben nu full time aan het werk bij de Koninklijke Ginkelgroep als natuurtechnisch adviseur. Om daarvoor mijn ecologische kennis en ervaring tot een hoger niveau te tillen ben ik sinds augustus 2020 één dag in de week bij Buiting Advies te vinden om zoveel mogelijk te leren. Ik verdiep me bijvoorbeeld in de Wet natuurbescherming en vraagstukken over de ecologische inrichting van stedelijke gebieden. Daarnaast ben ik al een aantal keer mee geweest met vleermuisonderzoek en een ecologische QuickScan. De kennis en ervaring die ik op deze manier opdoe kan ik vervolgens toepassen in mijn eigen werk bij Van Ginkel waar ik me vooral richt op de aanleg en monitoring van inheemse vegetaties, de RANOX projecten en alle overige ecologische vraagstukken die op me af komen.

Gezien het aanwezige enthousiasme, kennis en ervaring bij Buiting Advies kijk ik enorm uit om hier zoveel mogelijk te leren in de komende periode.

 

 

Wij zijn op zoek naar een ervaren ecoloog die ons team kan komen versterken.

OPLEIDING: HBO/WO
GEWENSTE STUDIERICHTING: Larenstein/WUR of vergelijkbaar
DIENSTVERBAND: Aanvang in overleg
WERKTIJD: 32 uur

Functieomschrijving

 • het organiseren en begeleiden van projecten met een ecologische doelstelling in Nederland en daarbuiten;
 • het uitvoeren van inventarisatie gericht op het verzamelen van natuurdata;
 • het schrijven van rapportages (beheersvisies, Wet natuurbescherming, ontheffingen, ruimtelijke onderbouwingen);
 • het onderhouden van contacten met diverse partijen;
 • het voeren van acquisitie gericht op het ontwikkelen van nieuwe netwerken en het ontsluiten van nieuwe opdrachtgevers.

Gewenste competenties

Je herkent jezelf als iemand die:

 • in staat is zelfstandig (grote) projecten te organiseren;
 • ervaring heeft met het oplossingsgericht samenwerken met andere disciplines en partijen/belangengroepen;
 • instaat is om creatief en oplossingsgericht te denken;
 • in bezit is van sterke communicatieve vaardigheden;
 • in bezit is van een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • kennis heeft van de natuurwetgeving in Nederland;
 • kennis heeft van (specifieke soortgroepen binnen) de Nederlandse flora en fauna;
 • in bezit van een breed netwerk;
 • in bezit is van een rijbewijs B.

 Ons aanbod

Buiting Advies biedt je een afwisselende functie met veel vrijheid en daarbij passende arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.

Door Niek van Langen – projectleider SmitsRinsma

De gemeente Altena heeft zich tot doel gesteld de waterproblematiek bij piekbuien in de kern van Sleeuwijk duurzaam op te lossen. De ruimte hiervoor wordt gezocht binnen het aanwezige park met daarin een natuurijsbaan en visvijver. Voor de herinrichting van dit park is door Buiting Advies in samenwerking met Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur en in overeenstemming met omwonenden een definitief ontwerp opgesteld. SmitsRinsma is gevraagd om dit ontwerp, met daarin een voorstel voor meer bergingscapaciteit, te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan.

Uitgangspunt is om het peil in bestaande watergangen en de vijver in de komende jaren trapsgewijs met 30cm te verlagen. Daarnaast worden er retentiebekkens gerealiseerd om overtollig water op te vangen. Middels de vervanging van waterbouwkundige constructies (duikers en beschoeiing), het plaatsen van een stuw, aanbrengen van spindels en het verlengen en verbreden van watergangen ontstaat er een optimale situatie voor doorstroming en een systeem dat volledig te reguleren is. Hiermee is naast het invulling geven aan de waterproblematiek ook rekening gehouden met het gebruik door de ijs- en visvereniging.

Ook het park wordt binnen het project gerevitaliseerd. Daarbij worden onder meer de asfaltpaden gereconstrueerd, kleine bouwkundige constructies vervangen (o.a. vissteiger en ijstrap), singels gedund, bomen aangeplant en worden delen ingezaaid met kruidenmengsels.

Op dit moment vindt de aanbesteding plaats en is de verwachting dat de uitvoering in november 2020 zal starten. De oplevering is gepland voor maart 2021.

Mijn naam is Ralf Thijssen en ik studeer Bos- en natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Ik heb de specialisatie toegepaste ecologie gevolgd en studeer nu af bij Buiting Advies van 31 augustus tot 31 januari.

Dit half jaar houd ik me bezig met de Grebbelinie. Stichting Grebbelinie wil namelijk de linie inrichten als een Bloemenlinie, waardoor dit het langste insectenlint van Nederland wordt. Tijdens de opdracht richt ik me op de vegetatie die aanwezig is naast de linie. De vegetatie wordt geïnventariseerd en er wordt een beheer aangekoppeld.

Ik heb er veel zin in om mij over deze opdracht te ontfermen en kijk ook erg uit naar de resultaten.

 

 

Hoi!

Mijn naam is Frida Schumacher. Ik ben 19 jaar en zit in mijn laatste jaar van de studie Bos en Natuurbeheer MBO niveau 4, aan het Helicon in Velp.

Zelf kom ik oorspronkelijk uit de Zeeuwse klei van Middelburg. Van jongs af aan ben ik gefascineerd geweest door de natuur. Ik heb 10 jaar op scouting gezeten en ben in veel verschillende landen geweest. Van de ruige rotskust van Noorwegen, de meren in de vulkaan Eifel naar het donkere Zwarte Woud in Duitsland waar (oer) natuur is voel ik mij thuis. De keuze voor mijn opleiding is ontstaan door de passie voor de natuur en haar variëteit. Hier leer ik graag over en mijn doel is daarbij het doorgeven van de natuur aan de volgende generatie. In Zeeland is er geen bosbouwschool dus heb ik na het middelbaar onderwijs de hoveniers-opleiding als ‘tussenjaar’ gekozen. Na dit jaar te hebben afgerond heb ik de keuze gemaakt om op kamers te gaan in Velp om de driejarige opleiding “Bos en Natuurbeheer” te volgen.

Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in ecologie, maar met deze stage probeer ik veel te leren over bosbeheer om zo een goede keuze te maken wat betreft specialiseren. Ik heb het plan opgevat om (na mijn MBO studie te hebben afgerond) door te stromen naar het HBO op Van Hall Larenstein. De precieze studierichting weet ik nog niet.

Vanuit Helicon loop ik 10 weken stage bij Buiting Advies. De stage is opgedeeld in 2 delen: zelfstandig werken aan een rapport en meelopen met veldwerk van collega’s.

Het rapport wat ik schrijf gaat over de herinrichting van de Slachthuissite, een gesloten industriegebied wat gelegen is in de Damwijk in het noorden van Antwerpen. Hiervoor schrijf ik een ecologisch advies met betrekking tot de inrichting wat gevraagd is voor het Masterplan Publieke Ruimte.

Meelopen met mijn collega’s is leuk en belangrijk aangezien je een duidelijker beeld krijgt van wat er bij een adviesbureau komt kijken. Ik heb tot nu toe meegewerkt met; vleermuizenonderzoeken, hout blessen en staand hout meten.

Ik vind de stage bij Buiting Advies erg leerzaam en raad het ook aan voor MBO studenten die door willen stromen naar HBO om hier een stage te lopen.

 

Stageperiode: 25 augustus 2020 – 6 november 2020

 

 

Per 1 september zijn wij verhuisd naar de Kanaaldijk 96 in Spankeren. Wat een fijn kantoor: lekker ruim met 14 werkplekken op de 1e etage en op de begane grond nog eens 4 werkplekken, een vergaderruimte en een kantine.

Hey

Mijn naam is Bram van de Weerd, 17 jaar en ik zit op het Aeres mbo niveau 4 in Ede. Ik doe daar de opleiding toegepaste biologie en zit momenteel in mijn tweede jaar. En vind het een leuke studie. Ik loop 10 weken mee bij Buiting advies. Het is een leuk bedrijf om stage te lopen omdat er veel valt te leren. En de collega’s gezellig zijn. Zelf heb ik de opdracht gekregen om de ecologische waterkwaliteit in de vijvers en andere wateren rondom Hilversum te meten. En aanbeveling te schrijven met hoe de gemeente deze kan verbeteren. Ik hoop dat daarmee de ecologie in Hilversum word verbeterd. En zo de natuur meer ruimte krijgt.

In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft Buiting Advies verschillende soorten geïnventariseerd in opdracht van de gemeente Hilversum. Doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in het voorkomen en de verspreiding van beschermde gebouw-bewonende soorten.