Berminventarisatie voor gemeente Enschede

Gemeente Enschede heeft onderstaand artikel gepost over de bijdrage van Buiting Advies aan nieuw bermbeheer in de gemeente.

Stimuleren bloemrijke bermen vol leven in Broekheurne

25 juni 2024
 

Met ingang van dit jaar gaan we alle bermen in de Broekheurne anders maaien. Door ze anders te maaien stimuleren we meer variatie en meer bloemrijke kruiden in de berm. Daarmee helpen we ook al het andere leven in de berm, met name insecten. Dat is belangrijk omdat de biodiversiteit in Nederland onder druk staat, ook in Enschede.

De bermen in ons buitengebied kunnen een enorme bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit rondom Enschede. Daarvoor moeten we de bermen wel anders gaan onderhouden. Dat anders onderhoud noemen we duurzaam bermbeheer. In de Broekheurne gaan we hier nu mee starten. Na enkele jaren worden de bermen door duurzaam bermbeheer bloemrijker. Ook neemt de variatie aan kruiden toe. Omdat de gemeentelijke bermen het buitengebied overal doorkruisen, ontstaat er hierdoor na verloop van tijd een fijnmazige dooradering van het landschap met kruidenrijke en bloemrijke groenstroken. Die groenstroken zijn van grote waarde voor de biodiversiteit in het algemeen en voor enkele doelsoorten uit de Natuurkansenkaart Enschede.

Eerst inventariseren, daarna eerste maaironde uitvoeren

Dit doen medewerkers van Buiting Advies voor ons. Zij voeren een nulmeting uit zodat we een beeld van de soorten planten die nu in de bermen voorkomen. Vervolgens kunnen we bepalen welke maatregelen we kunnen nemen om de biodiversiteit daar verder te versterken. De inventarisatie vindt plaats in de maanden juni en juli. Omdat we de bermen laten inventariseren, maaien we nu nog niet. Direct na de inventarisatie gaan we de bermen maaien. Het maaisel voeren we vervolgens af.