Biodiversiteit op één!

Nieuws

GIS Builder upgrade: ArcGIS Experience Builder

Één van de diensten die Buiting Advies aanbiedt is het verwerken van data in GIS met behulp van Esri software. Onze klanten die hiervan gebruik maken hebben een eigen GIS-viewer waar hun terrein in kaart is gebracht. De ArcGIS AppBuilder,…

Stagiair Michiel 20 weken bij Buiting Advies

Mijn naam is Michiel en ik loop sinds begin februari stage bij Buiting Advies. Ik studeer Bos en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Van jongs af aan had ik altijd al een passie voor de natuur. Toen ik hoorde dat ik hier later…

Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Natuurbescherming onder de Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet voegt allerlei wetten samen die gaan over de leefomgeving. Ook de Wet Natuurbescherming is opgegaan in deze wet. Bij initiatieven in de leefomgeving,…