Wij zijn op zoek naar een ervaren ecoloog die ons team kan komen versterken.

OPLEIDING: HBO/WO
GEWENSTE STUDIERICHTING: Larenstein/WUR of vergelijkbaar
DIENSTVERBAND: Aanvang in overleg
WERKTIJD: 32 uur

Functieomschrijving

 • het organiseren en begeleiden van projecten met een ecologische doelstelling in Nederland en daarbuiten;
 • het uitvoeren van inventarisatie gericht op het verzamelen van natuurdata;
 • het schrijven van rapportages (beheersvisies, Wet natuurbescherming, ontheffingen, ruimtelijke onderbouwingen);
 • het onderhouden van contacten met diverse partijen;
 • het voeren van acquisitie gericht op het ontwikkelen van nieuwe netwerken en het ontsluiten van nieuwe opdrachtgevers.

Gewenste competenties

Je herkent jezelf als iemand die:

 • in staat is zelfstandig (grote) projecten te organiseren;
 • ervaring heeft met het oplossingsgericht samenwerken met andere disciplines en partijen/belangengroepen;
 • instaat is om creatief en oplossingsgericht te denken;
 • in bezit is van sterke communicatieve vaardigheden;
 • in bezit is van een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • kennis heeft van de natuurwetgeving in Nederland;
 • kennis heeft van (specifieke soortgroepen binnen) de Nederlandse flora en fauna;
 • in bezit van een breed netwerk;
 • in bezit is van een rijbewijs B.

 Ons aanbod

Buiting Advies biedt je een afwisselende functie met veel vrijheid en daarbij passende arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.

Zoals wellicht bekend zijn veel klanten van Buiting Advies te vinden in de golfwereld. Veel golfbanen maken voor hun beheer gebruik van ons GMP-systeem (verschillende viewers die door onze GISspecialist zijn ontwikkeld). Een GMP is een digitaal systeem op basis van GIS, waarbij informatie wordt gekoppeld aan een digitale kaart. Met bijv. de greenkeeping viewer kan eenvoudig alle noodzakelijke informatie voor het baanonderhoud worden opgeslagen en bewerkt. Onze 3D viewer geeft een duidelijk beeld van de schaduwdruk op banen, erg handig om te kijken hoe u zonder bestrijdingsmiddelen uw greens en tees in goede conditie kan houden.
Een GMP wordt via internet benaderd. Iedereen kan binnen enkele minuten, zonder training, met een GMP werken. Alle baaninformatie is direct in te zien via uw PC, tablet of mobiele telefoon.

Om de GMP-gebruikers nog beter te bedienen, ontvangt men bij afname van één of meerder viewers een persoonlijk portaal. Vanaf het GMP portaal kan de golfbaan alle viewers benaderen maar ook andere relevante informatie zoals links naar handleidingen voor de viewers, golfbaandataviewer.nl, persoonlijke pagina bij GEO (sustainablegolf.com), website van de golfclub en de weersprognose voor de komende dagen.

Het GMP golfportaal is afgelopen maand in een nieuw jasje gestoken. Daarmee is het portaal ook helemaal van nu: responsive voor alle apparaten waarop het wordt bekeken, desktop, tablet of mobiel. Alle GMP-gebruikers hebben inmiddels hun unieke toegang tot het portaal ontvangen.

In Nederland wordt van verschillende diersoorten overlast ervaren. Een steenmarter onder de motorkap, bruine ratten in gebouwen en brandende haren van eikenprocessierupsen zijn zomaar wat voorbeelden. Gemeenten krijgen regelmatig meldingen van inwoners en bedrijven omtrent overlast door (wilde) dieren. Samen met de gemeente Haaksbergen werkt Buiting Advies aan een document dat de gemeente kan gebruiken om overlast door in het wild levende dieren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het voorkomen van dieroverlast, zonder dat de dieren hier last van hebben, is natuurlijk de eerste stap. Ook wordt overlast veroorzaakt door soorten die wettelijk zijn beschermd. Bestrijding van deze soorten kan leiden tot overtreding van de wet. Zelfs het opzettelijk verstoren van bepaalde soorten is soms al strafbaar.

In het dierbeleidsplan wordt advies gegeven welke stappen de gemeente en burgers kunnen nemen om overlast door de verschillende soorten te voorkomen. Samen met de gemeente Haaksbergen is een lijst met soorten opgesteld die vaak overlast veroorzaken. Bij deze soorten worden tips gegeven hoe overlast kan worden voorkomen zonder dat de dieren hier onder lijden. Bij bepaalde soorten of vormen van overlast, is de schade of de ervaren hinder niet makkelijk te voorkomen en kan het zelfs noodzakelijk zijn dat dieren moeten worden verstoord, weggevangen of in het uiterste geval gedood om de overlast weg te nemen. Ook omtrent het bestrijden middels deze methoden wordt advies gegeven. Zo passen alle te nemen acties binnen de kaders van de huidige wetgeving en wordt zowel het dierwelzijn als de praktische uitvoerbaarheid van de overlastbestrijding geborgd.

 

 

 

In 2018 is de golfbaan The Links Valley in gebruik genomen. Buiting Advies is vanaf het begin verantwoordelijk geweest voor de ecologische begeleiding en het mogelijk maken van deze golfbaan gelegen in Natura 2000 gebied de Veluwe.
Op de website kunt u lezen welke bijzondere flora en fauna op het golfterrein is te vinden.

“Het is lastig te zeggen of The Links Valley nu meer golfbaan is of natuurterrein. Feitelijk bestaat het terrein in ieder geval uit een omkeerbare 9-holes golfbaan met een oppervlakte van  10 hectare en een bloemrijk heideterrein van 20 hectare groot. The Links Valley is gelegen op het 250 hectare grote particuliere landgoed Ullerberg.

Door de extreme hoogteverschillen en prachtige natuur op het golfterrein waan je je op The Links Valley in het heuvelachtige buitenland. Het golfterrein is ontwikkeld in het beschermde Natura 2000-gebied “Veluwe” en kenmerkt zich verder door de aanwezigheid van bijzondere vegetaties en vele zeldzame, bedreigde en beschermde plant- en diersoorten.”

Het volledige verslag is hier in te zien met prachtige foto’s van het landschap en de aanwezige flora en fauna.

Momenteel is Buiting Advies voor The Links Valley een beheerplan aan het opstellen.

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een ervaren ecoloog die ons team kan komen versterken.

OPLEIDING: HBO/WO
GEWENSTE STUDIERICHTING: Larenstein/WUR of vergelijkbaar
DIENSTVERBAND: Aanvang in overleg
WERKTIJD: 32 uur

Functieomschrijving

 • het organiseren en begeleiden van projecten met een ecologische doelstelling in Nederland en daarbuiten;
 • het uitvoeren van inventarisatie gericht op het verzamelen van natuurdata;
 • het schrijven van rapportages (beheersvisies, Wet natuurbescherming, ontheffingen, ruimtelijke onderbouwingen);
 • het onderhouden van contacten met diverse partijen;
 • het voeren van acquisitie gericht op het ontwikkelen van nieuwe netwerken en het ontsluiten van nieuwe opdrachtgevers.

Gewenste competenties

Je herkent jezelf als iemand die:

 • in staat is zelfstandig (grote) projecten te organiseren;
 • ervaring heeft met het oplossingsgericht samenwerken met andere disciplines en partijen/belangengroepen;
 • instaat is om creatief en oplossingsgericht te denken;
 • in bezit is van sterke communicatieve vaardigheden;
 • in bezit is van een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • kennis heeft van de natuurwetgeving in Nederland;
 • kennis heeft van (specifieke soortgroepen binnen) de Nederlandse flora en fauna;
 • in bezit van een breed netwerk;
 • in bezit is van een rijbewijs B.

 Ons aanbod

Buiting Advies biedt je een afwisselende functie met veel vrijheid en daarbij passende arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.

In samenwerking met het IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen In Limburg) heeft Natuurpro donderdag 31 mei een bijdrage versnellingstafels geleverd.

De eerste spreker deze middag was Ronald Buiting, directeur Buiting Advies, met als onderwerp hoe de natuur ons kan helpen bij het oplossen van wateroverlast, het hitte eiland effect en luchtkwaliteit. Maar ook goed is voor onze gezondheid en algemeen welbevinden.

Als tweede spreker kwam Gert-Jan Koopman, adviseur bij Natuurpro, aan bod met als onderwerp plagen en plaag bestrijding. Hoe je met het inzaaien van de juiste inheemse kruiden natuurlijke vijanden van onder ander de eikenprocessierups maar ook emelten en engerlingen kan stimuleren.

Als laatste spreker was Rob Geraeds, ecoloog bij het IKL, die ons mee nam in een interessante presentatie over wilde bijen en wat we nu kunnen doen aan het verbeteren van hun leefomgeving.

Naast de aanwezige Natuurpro partners Bureau Buiting Advies, Heem en Jonkers Hoveniers waren er acht Limburgse gemeente vertegenwoordigd. Wethouder Peter Ruijter van Echt-Susteren verzorgden de inleiding, Herman Vrehen (Algemeen Directeur IKL) was dagvoorzitter.

In deze periode van het jaar is Buiting Advies volop bezig met vleermuis, gierzwaluw en huismus onderzoeken. Het uitvoeren van deze onderzoeken heeft onder andere tot doel om vast te stellen of in gebouwen waaraan werkzaamheden moeten plaats vinden beschermde voortplantings-, nest- of rustplaatsen van deze soorten bevatten. Ook wordt vleermuisonderzoek uitgevoerd aan lanen en bomen waarin zich verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen bevinden.

Gebouwbewonende vleermuizen maken gebruik van onder andere losliggende en overstekende dakpannen, open stootvoegen, gaten in de muur. Deze openingen kunnen vleermuizen toegang geven tot gebouwen en worden gebruik als voortplantings- of rustplaats. Boombewonende vleermuizen maken gebruik van holten, loszittende bast  en scheuren in bomen.

vleermuisonderzoek

Zonsondergang: het startmoment voor een avondbezoek vleermuisonderzoek

Soms bevindt zich inderdaad een beschermde verblijfplaats in het onderzochte object. Voor ecologen altijd weer een interessante ontdekking, maar voor de opdrachtgever vaak een ongevraagd probleem.

Indien beschermde nestplaatsen van gierzwaluw of huismus of verblijfplaatsen van vleermuizen worden vastgesteld gaan we altijd zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in gesprek om de situatie uit te leggen, de verschillende mogelijkheden te bespreken en te zorgen voor een passende aanpak.

Ook dit jaar hebben de ecologen van Buiting Advies al weer vele gewone- en ruige dwergvleermuizen, laatvliegers, rosse vleermuizen en grootoorvleermuizen op de batloggers opgenomen, maar daarbij gaat het natuurlijk lang niet altijd om een beschermde verblijfplaats.

Een mooie start van het vleermuisseizoen en ook voor onze batloggers die momenteel overuren draaien!

 

 

NETWERK VAN NATUUR PROFESSIONALS GAAT SAMENWERKEN AAN EEN GROENER NEDERLAND

OVERBERG – Buiting Advies is aangesloten bij Natuurpro, een nieuw natuurinitiatief dat per 1 juni is gestart. Het initiatief is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die actief zijn in de groenvoorziening, landschapsarchitectuur, natuurontwikkeling en ecologie. “Met Natuurpro geven we antwoord op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot natuur.” aldus Wim van Ginkel, één van de initiatiefnemers van dit concept.

Natuurpro werkt aan een groener Nederland waarbij als concreet doel wordt gesteld dat de leefomgeving en de natuur hand in hand moeten gaan. Natuurpro wil dit bereiken door samen te werken met haar netwerk van natuur professionals.

Inwoners hebben recht op groene leefomgeving
Gert-Jan Koopman, één van de aangesloten natuur professionals, geeft aan dat de focus ligt op het realiseren van een natuurlijke leefomgeving. Zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Samen werken aan een groener Nederland, waarin de natuur optimaal wordt benut. Volgens de natuurprofessional heeft elke inwoner van Nederland hier baat bij en zelfs recht op.

Investeringen in voldoende en kwalitatief groen in Nederland leiden tot een economische meerwaarde van 1,3 miljard euro per jaar. Deze meerwaarde is te danken aan gezondere inwoners (en dus lagere zorgkosten), hogere vastgoedwaarden, lagere energiekosten en een hogere arbeidsproductiviteit.

Natuurpro als netwerkorganisatie
Natuurpro staat voor samenwerken en kennis delen, ontstaan om Nederland groener te maken en biodiversiteit te stimuleren. Door het bundelen van kennis en kunde is Natuurpro in staat multidisciplinaire projecten op te pakken. Er liggen grote maatschappelijke vraagstukken als het gaat om de huidige leefomgeving.

Het veranderende klimaat zorgt voor wateroverlast, maar ook voor het urban heat island-effect, oftewel hitte-eilandeffect. Daarnaast is er nog de slechte luchtkwaliteit. Door meer natuur toe te passen in de directe leefomgeving, kunnen deze problemen voor een deel worden opgelost.
Met de verschillende bedrijven en disciplines is Natuurpro als netwerkorganisatie in staat hiervoor een oplossing te bieden.

De natuur professionals willen ten alle tijden het beste voor de leefomgeving. Een natuurlijke leefomgeving die optimaal is ingericht. Alle partners van Natuurpro werken hier samen aan. De aangesloten partners staan vermeld op www.natuurpro.nl

Vanaf 1 april hebben wij een nieuwe collega bij  Buiting Advies. Lineke Bosman komt ons team versterken als medewerker ecologie en zal de eerste periode met name de ecologen Elmar en Tim ondersteunen bij het veldwerk. Gezien de planning is dit de eerste tijd met name vleermuisonderzoek. Maar ook bij allerlei andere projecten als quickscans en inventarisaties kunnen wij haar hulp goed gebruiken. Want er is genoeg te doen dit jaar!