Één van de diensten die Buiting Advies aanbiedt is het verwerken van data in GIS met behulp van Esri software. Onze klanten die hiervan gebruik maken hebben een eigen GIS-viewer waar hun terrein in kaart is gebracht.
De ArcGIS AppBuilder, waar wij nu de GIS-viewers mee realiseren, zal in het laatste kwartaal van 2025 worden vervangen. De nieuwe opvolger, de ArcGIS Experience Builder, biedt nog meer mogelijkheden dan de huidige viewer. Op de achtergrond zijn wij druk bezig om deze transitie vlekkeloos te laten verlopen.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe Web Experience Builder of heeft u interesse om uw terrein in een GIS-viewer te laten zetten, neem dan contact op met één van onze GIS-specialisten gis@buiting.nl.

Mijn naam is Michiel en ik loop sinds begin februari stage bij Buiting Advies. Ik studeer Bos en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Van jongs af aan had ik altijd al een passie voor de natuur. Toen ik hoorde dat ik hier later mijn werk van kon maken ben ik meteen aan de slag gegaan. Inmiddels heb ik al een aantal jaar ervaring met vleermuis-, huismus- en gierzwaluw onderzoek. Hiervoor heb ik toegepaste biologie gestudeerd in Almere aan het Aeres en daarna doorgestroomd naar Larenstein in Velp. Nu 3 jaar later in de studie mag ik stage gaan lopen, en waar anders dan waar mijn passie vandaan komt. Het beschermen en ontwikkelen van natuur is iets wat ik maar al te graag doe. En waar kan dat nou beter dan bij Buiting Advies. Ik ben hier dan ook voor de aankomende 20 weken om hier mee bezig te zijn en me in te zetten voor het vak.

Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet voegt allerlei wetten samen die gaan over de leefomgeving. Ook de Wet Natuurbescherming is opgegaan in deze wet. Bij initiatieven in de leefomgeving, zoals het bouwen, renoveren of slopen van een gebouw, het dempen van een watergang of het kappen van bomen, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Wij kunnen voor u in beeld brengen wat er bij uw initiatief nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet op het gebied van de bescherming van flora, fauna, natuurgebieden en houtopstanden. Meestal begint dit met een Quickscan Flora & Fauna, een verkennend natuuronderzoek waarin we controleren of voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen tot overtreding van de Omgevingswet zouden kunnen leiden. Naar aanleiding van dit onderzoek kan het zijn dat er aanvullende natuuronderzoeken geadviseerd worden. Als u vroeg in het planproces contact met ons opneemt, vergroot dit de kans om aan de wet te voldoen zonder al te veel gevolgen voor het plan. Bijvoorbeeld door bijzondere natuurwaarden in het plangebied te ontzien, of door in de planning rekening te houden met de benodigde natuuronderzoeken.

Ronald is begin van dit jaar naar België afgereisd om drie Royal golfbanen te bezoeken. De reis start met een bezoek aan Royal Keerbergen. Daar werkt Buiting Advies aan het opstellen van een baanvisie voor de groene omgeving, in combinatie met een werkplan voor 6 jaar. De reis gaat verder naar Royal Latem. Daar vindt de kick off van het ontwikkelen van een categorie 2 Natuurbeheerplan/erfgoedbeheerplan. Een dergelijk plan is in België verplicht om in de groene omgeving te mogen ingrijpen. De reis eindigt bij Royal Antwerp Golf Club. De baan is voornemens de greenkeepersloods op een andere locatie te herbouwen. Buiting Advies is gevraagd de ecologische en milieutechnische voor- en nadelen van herbouw op de oude of op de nieuwe locatie in kaart te brengen. De idee is tot een saldering te komen, waardoor in 1 keer duidelijk wordt welke locatie de voorkeer heeft.

Kom jij in 2024 ons team versterken? Wij zijn op zoek naar een GIS-specialist een projectleider ecologie. Check de vacaturepagina of klik direct op de functie in dit bericht.

Deze maand stond in het teken van de herijking van verschillende bosbeheerplannen voor de golfbanen Almeerderhout Golfclub, Het Rijk van Nunspeet en Royal Antwerp Golf Club.

Het programma is bekend over het klimaatadaptief en groen (her)bouwen van de woon- en leefomgeving. Ben jij erbij? Geef je snel op!

Samen met het team van Samen Klimaatbestendig en ecologisch adviesbureau Buiting praten we je bij over het klimaatadaptief en groen (her)bouwen van de woon- en leefomgeving. Ben jij erbij?

De ecologen van Buiting Advies mogen vanaf 2022 fauna-monitoring uitvoeren in Den Haag. Daar hebben zij in het stadspark Arendsdorp nu al tijdens twee bezoeken een Keizersmantel aangetroffen. Deze mooie parelmoervlinder is een soort van open plekken in bossen. Hier voedt de rups van de vlinder zich met verschillende soorten viooltjes. Door veranderingen in het bosbeheer was deze soort rond 1980 uitgestorven in Nederland. Hij is nu echter weer aan zijn opmars in Nederland bezig en kan door het hele land gezien worden. 

Sinds 10 jaar mag Buiting Advies een bijdrage leveren aan het beheer van de groene omgeving op de 4 Rijk-banen. Belangrijk onderdeel is altijd het zorgen voor voldoende licht en lucht rond (alle!) greens en tees gericht op het creëren van een optimale speelkwaliteit. Vanuit dat oogpunt is afgelopen voorjaar de greenomgeving rond hole Zuid 3 aangepakt. Daarbij zijn aan de zuidzijde van de green alle douglassparren verwijderd, terwijl alle inheemse soorten (grove den, ruwe berk, zomereiken, maar ook lijsterbes en vuilboom) zijn gespaard. Het resultaat is verbluffend. Doordat de green nu (wel) voldoende licht en lucht krijgt is het grasbestand, mede door een intensieve behandeling door De Enk, sterk verbeterd.

De green van Zuid 3, eerst een zorgenkindje, heeft na een groeiseizoen dus al dezelfde hoge kwaliteit als alle andere greens op Nunspeet. Daarnaast is beeldkwaliteit van deze par 3 sterk verbeterd. Ook is de, voor Nunspeet karakteristieke natuurlijke geonduleerdheid, prachtig zichtbaar geworden. Tevens ‘opent’ de greenomgeving zich nu op schitterende wijze vanaf alle tees. En doordat de inheemse bomen en struiken nu ongestoord kunnen uitgroeien, en Nunspeet ook nog extra (inheemse!) bomen en stuiken gaat aanplanten, wordt ook de biodiversiteit versterkt. Echt 3 vliegen in 1 klap dus!