Door Niek van Langen – projectleider SmitsRinsma

De gemeente Altena heeft zich tot doel gesteld de waterproblematiek bij piekbuien in de kern van Sleeuwijk duurzaam op te lossen. De ruimte hiervoor wordt gezocht binnen het aanwezige park met daarin een natuurijsbaan en visvijver. Voor de herinrichting van dit park is door Buiting Advies in samenwerking met Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur en in overeenstemming met omwonenden een definitief ontwerp opgesteld. SmitsRinsma is gevraagd om dit ontwerp, met daarin een voorstel voor meer bergingscapaciteit, te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan.

Uitgangspunt is om het peil in bestaande watergangen en de vijver in de komende jaren trapsgewijs met 30cm te verlagen. Daarnaast worden er retentiebekkens gerealiseerd om overtollig water op te vangen. Middels de vervanging van waterbouwkundige constructies (duikers en beschoeiing), het plaatsen van een stuw, aanbrengen van spindels en het verlengen en verbreden van watergangen ontstaat er een optimale situatie voor doorstroming en een systeem dat volledig te reguleren is. Hiermee is naast het invulling geven aan de waterproblematiek ook rekening gehouden met het gebruik door de ijs- en visvereniging.

Ook het park wordt binnen het project gerevitaliseerd. Daarbij worden onder meer de asfaltpaden gereconstrueerd, kleine bouwkundige constructies vervangen (o.a. vissteiger en ijstrap), singels gedund, bomen aangeplant en worden delen ingezaaid met kruidenmengsels.

Op dit moment vindt de aanbesteding plaats en is de verwachting dat de uitvoering in november 2020 zal starten. De oplevering is gepland voor maart 2021.

Mijn naam is Ralf Thijssen en ik studeer Bos- en natuurbeheer op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Ik heb de specialisatie toegepaste ecologie gevolgd en studeer nu af bij Buiting Advies van 31 augustus tot 31 januari. Dit half jaar houd ik me bezig met de Grebbelinie. Stichting Grebbelinie wil namelijk de linie inrichten als een Bloemenlinie, waardoor dit het langste insectenlint van Nederland wordt. Tijdens de opdracht richt ik me op de vegetatie die aanwezig is naast de linie. De vegetatie wordt geïnventariseerd en er wordt een beheer aangekoppeld.

Ik heb er veel zin in om mij over deze opdracht te ontfermen en kijk ook erg uit naar de resultaten.

 

 

Hoi!

Mijn naam is Frida Schumacher. Ik ben 19 jaar en zit in mijn laatste jaar van de studie Bos en Natuurbeheer MBO niveau 4, aan het Helicon in Velp.

Zelf kom ik oorspronkelijk uit de Zeeuwse klei van Middelburg. Van jongs af aan ben ik gefascineerd geweest door de natuur. Ik heb 10 jaar op scouting gezeten en ben in veel verschillende landen geweest. Van de ruige rotskust van Noorwegen, de meren in de vulkaan Eifel naar het donkere Zwarte Woud in Duitsland waar (oer) natuur is voel ik mij thuis. De keuze voor mijn opleiding is ontstaan door de passie voor de natuur en haar variëteit. Hier leer ik graag over en mijn doel is daarbij het doorgeven van de natuur aan de volgende generatie. In Zeeland is er geen bosbouwschool dus heb ik na het middelbaar onderwijs de hoveniers-opleiding als ‘tussenjaar’ gekozen. Na dit jaar te hebben afgerond heb ik de keuze gemaakt om op kamers te gaan in Velp om de driejarige opleiding “Bos en Natuurbeheer” te volgen.

Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in ecologie, maar met deze stage probeer ik veel te leren over bosbeheer om zo een goede keuze te maken wat betreft specialiseren. Ik heb het plan opgevat om (na mijn MBO studie te hebben afgerond) door te stromen naar het HBO op Van Hall Larenstein. De precieze studierichting weet ik nog niet.

Vanuit Helicon loop ik 10 weken stage bij Buiting Advies. De stage is opgedeeld in 2 delen: zelfstandig werken aan een rapport en meelopen met veldwerk van collega’s.

Het rapport wat ik schrijf gaat over de herinrichting van de Slachthuissite, een gesloten industriegebied wat gelegen is in de Damwijk in het noorden van Antwerpen. Hiervoor schrijf ik een ecologisch advies met betrekking tot de inrichting wat gevraagd is voor het Masterplan Publieke Ruimte.

Meelopen met mijn collega’s is leuk en belangrijk aangezien je een duidelijker beeld krijgt van wat er bij een adviesbureau komt kijken. Ik heb tot nu toe meegewerkt met; vleermuizenonderzoeken, hout blessen en staand hout meten.

Ik vind de stage bij Buiting Advies erg leerzaam en raad het ook aan voor MBO studenten die door willen stromen naar HBO om hier een stage te lopen.

 

Stageperiode: 25 augustus 2020 – 6 november 2020

 

 

Per 1 september zijn wij verhuisd naar de Kanaaldijk 96 in Spankeren. Wat een fijn kantoor: lekker ruim met 14 werkplekken op de 1e etage en op de begane grond nog eens 4 werkplekken, een vergaderruimte en een kantine.

Hey

Mijn naam is Bram van de Weerd, 17 jaar en ik zit op het Aeres mbo niveau 4 in Ede. Ik doe daar de opleiding toegepaste biologie en zit momenteel in mijn tweede jaar. En vind het een leuke studie. Ik loop 10 weken mee bij Buiting advies. Het is een leuk bedrijf om stage te lopen omdat er veel valt te leren. En de collega’s gezellig zijn. Zelf heb ik de opdracht gekregen om de ecologische waterkwaliteit in de vijvers en andere wateren rondom Hilversum te meten. En aanbeveling te schrijven met hoe de gemeente deze kan verbeteren. Ik hoop dat daarmee de ecologie in Hilversum word verbeterd. En zo de natuur meer ruimte krijgt.

In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft Buiting Advies verschillende soorten geïnventariseerd in opdracht van de gemeente Hilversum. Doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in het voorkomen en de verspreiding van beschermde gebouw-bewonende soorten.

Op 16 oktober kwam het netwerk Groene Loper Overijssel bij elkaar in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Zo’n vijfenveertig betrokkenen bij de Groene Lopers wisselden ervaringen uit en dachten na over de net gestarte provinciale campagne ‘1,1 miljoen bomen in Overijssel’.

Tijdens het mini-symposium gaan we in op hoe u de eikenprocessierups op natuurlijke wijze kunt beheersen, waardoor u niet meer met de handen in de (brand)haren hoeft te zitten.

In alle gemeenten komen invasieve exoten voor. Deze veroorzaken economische schade, verdrukken inheemse soorten en kunnen zorgen voor gezondheidsklachten.

Subsidie ter bestrijding
Vanaf mei 2019 tot december 2020 is het voor gemeentes en waterschappen binnen de provincie Gelderland mogelijk om subsidie aan te vragen bij de provincie ter bestrijding van een vijftal invasieve exoten: Aziatische duizendknopen, Canadese guldenroede, Reuzenbalsemien, Reuzenberenklauw en Zonnebaars. Deze exoten komen verspreid door de hele provincie voor.

Er zijn subsidies door de provincie beschikbaar gesteld voor:

  • Het opstellen van een gebiedsplan voor de hele gemeente;
  • Het verwijderen en gedurende drie jaar verwijderd houden van exoten in natuurgebieden.

Gebiedsplan
Buiting Advies werkt op dit moment aan een gebiedsplan voor de gemeente Berkelland. Dit gebiedsplan wordt volledig betaald vanuit de subsidiegelden van de provincie.

Het verwijderen in natuurgebieden
Voor het verwijderen van de exoten in natuurgebieden (Natuurnetwerk of Natura 2000-gebieden) heeft u een plan van aanpak nodig om in aanmerking te komen voor de subsidie. Het schrijven van het plan van aanpak zelf wordt ook (tot 10% van de totale subsidiabele kosten) gesubsidieerd.

Rol van Buiting Advies
Voor zowel een plan van aanpak of gebiedsplan kan Buiting Advies ondersteuning bieden. Mocht u hier interesse in hebben, dan horen wij dat graag.

 

   Bel ons vandaag nog: 0313 – 61 90 42

 

  Mail onze ecoloog: babetteeijkelenkamp@buiting.nl

 

 

Sinds dit jaar beschikt de Wassenaarse Golfclub Rozenstein over het GMP beheersysteem van Buiting Advies. Onderdeel van het GMP is een handige app voor telefoon en tablet waarmee de kaart gemakkelijk kan worden meegenomen in het veld.