Steenuilen gehoord

Foto: Bob van Bommel

In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk voert Buiting Advies een ecologische inventarisatie uit. Daarbij is er aandacht voor de aanwezige steenuilen, een in Nederland kwetsbare vogelsoort.

Het onderzoek begon een half uur na zonsondergang. Vrijwel direct hoorden onze ecologen het roepen van de steenuil – een zeldzame maar mooie ontmoeting. Minstens twee exemplaren lieten die avond hun aanwezigheid horen, een krachtig teken van leven in dit veranderende landschap.

Buiting Advies is zich er terdege van bewust dat de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk een impact kan hebben op de steenuilenpopulatie. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van deze kwetsbare soort dan ook zeer serieus.

Luister naar het geluidsfragment dat onze ecologen tijdens het onderzoek hebben vastgelegd: