Klimaatadaptieve woonwijk met 30% groenoppervlak

Een compleet nieuwe woonwijk waarbij 30% van het oppervlakte uit groen bestaat? Buiting Advies heeft dit kunnen realiseren in samenwerking met SWECO Belgium, Posad Maxwan en LOLA Landschapsarchitecten. Een voormalige slachthuis-site in Antwerpen wordt opnieuw ontwikkeld en omgevormd naar een uitgebreid groene woonwijk met een breed scala aan voorzieningen. Het uitgangspunt bij het groene ontwerp is om zoveel mogelijk gebruik te maken van klimaat adaptieve (Europees) inheemse soorten. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het ontwerpen van klimaat adaptieve steden en het verbeteren van de lokale biodiversiteit.

Ben je benieuwd naar meer van onze projecten of wil je hieraan zelf bijdragen? Neem een kijkje op onze site!