Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Natuurbescherming onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet voegt allerlei wetten samen die gaan over de leefomgeving. Ook de Wet Natuurbescherming is opgegaan in deze wet. Bij initiatieven in de leefomgeving, zoals het bouwen, renoveren of slopen van een gebouw, het dempen van een watergang of het kappen van bomen, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Wij kunnen voor u in beeld brengen wat er bij uw initiatief nodig is om te voldoen aan de Omgevingswet op het gebied van de bescherming van flora, fauna, natuurgebieden en houtopstanden. Meestal begint dit met een Quickscan Flora & Fauna, een verkennend natuuronderzoek waarin we controleren of voorgenomen werkzaamheden en ontwikkelingen tot overtreding van de Omgevingswet zouden kunnen leiden. Naar aanleiding van dit onderzoek kan het zijn dat er aanvullende natuuronderzoeken geadviseerd worden. Als u vroeg in het planproces contact met ons opneemt, vergroot dit de kans om aan de wet te voldoen zonder al te veel gevolgen voor het plan. Bijvoorbeeld door bijzondere natuurwaarden in het plangebied te ontzien, of door in de planning rekening te houden met de benodigde natuuronderzoeken.