Adviseur Groen
(32 – 40 uur)

Buiting Advies is een innovatief ecologisch advies- en projectenbureau. Bij Buiting Advies werken wij aan projecten met een grote maatschappelijke impact. We werken aan beheer en innovatie van de groene buitenruimte. Daar krijg je als werknemer iets voor terug dat niet in geld uit te drukken is: voldoening. Wij zijn zowel in Nederland als in België actief.

WIJ ZOEKEN

Iemand met impact!

Als ondernemende adviseur ben je proactief, sociaal en communicatief vaardig. Met jouw visie op en kennis van groenbeheer en ontwikkeling werk je mee aan complexe en vernieuwende projecten en processen. Jij kent de relatie tussen groen en een gezonde leefomgeving. Je signaleert kansen voor natuurontwikkeling en het versterken van het landschap, zowel in de landelijke als de stedelijke omgeving. Jij zet die kansen om in bruikbare adviezen. Je leidt kleinere projecten en adviseert met veel plezier en enthousiasme binnen grote ‘vergroenende’ projecten. Hierin neem jij je collega’s en partners daadkrachtig mee.

Binnen Buiting Advies:

 • Werk jij dagelijks vanuit jouw passie, met een brede interesse voor beheer en ontwikkeling van de groene ruimte, ecologie en klimaat;
 • Neem jij collega’s en opdrachtgevers mee in het creëren van toekomstbestendige natuur;
 • Denk jij buiten de bestaande kaders, bent je oplossingsgericht en houd je van creatief sparren;
 • Ben jij onderdeel van een innovatief netwerk waarbinnen met durf nieuwe groene concepten worden ontwikkeld;
 • Zorg jij dat de wereld door jouw projecten daadwerkelijk groener wordt en lever je dus een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit, welzijn en klimaatbestendigheid.

WAT GA JE DOEN

Als Adviseur Groen zet je je onder meer in voor:

 • Schrijven van beheerplannen voor uiteenlopende terreinen;
 • Maken van beplantingsplannen voor natuurgebieden, recreatieterreinen en stedelijke gebieden;
 • Geven van schriftelijke en mondelinge adviezen over groen;
 • Inwinnen van veldgegevens voor planvorming en het vertalen van plannen naar de situatie ‘buiten’;
 • Ondersteunen bij participatietrajecten;
 • Ondersteunen bij ecologisch onderzoek, ook buiten kantoortijden;
 • (Mee)schrijven van offertes.

Verder herken je jezelf als iemand die:

 • minimaal drie tot vijf jaar ervaring heeft met advisering in de groene ruimte;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • plannen en adviezen kan vertalen naar heldere, prettig leesbare en taalkundig correcte rapportages;
 • in staat is zelfstandig (kleine) projecten te organiseren;
 • ervaring heeft met samenwerken met meerdere disciplines en zich kan verplaatsen in de situatie van uiteenlopende opdrachtgevers en belangengroepen;
 • in staat is om creatief en oplossingsgericht te denken;
 • in bezit is van een afgeronde HBO- of WO-opleiding, of vergelijkbaar werk- en denkniveau;
 • beschikt over een uitgebreid en relevant netwerk;
 • beschikt over een rijbewijs B.

Een goede kennis van boom- en struiksoorten is een pré, evenals kennis van en ervaring met praktisch terreinbeheer.

 ARBEIDSVOORWAARDEN:

Natuurlijk zijn onze arbeidsvoorwaarden uitstekend. We zetten ze voor je op een rijtje:

 • een jaarcontract;
 • na een jaarcontract bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd;
 • salaris tussen €2.867,00 – €3.680,00 per maand
 • 24 vakantiedagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband);
 • 8% vakantietoeslag;
 • een prima pensioenregeling.

EN ER IS MÉÉR.

Want werken bij Buiting Advies betekent ook:

 • werken op kantoor in onze rustige en toch gezellig groen kantoor, in combinatie met werken vanuit huis of in het veld;
 • zelf verantwoordelijk zijn voor het indelen van je eigen werkzaamheden;
 • veel ruimte en vrijheid bij het binnen halen van opdrachten die bijdragen aan een groenere en gezondere leefomgeving;
 • samenwerken met een creatief, jong team van specialisten.

Binnen Buiting Advies verbind je belangen van de omgeving, de fysieke wereld en het project met elkaar. Samen met je collega’s geef je advies op de gebieden ecologie, klimaatadaptatie, versterken van de biodiversiteit en de slimme inzet van GIS. Het overgrote deel van onze onderzoeken en adviezen leidt ertoe dat de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De samenwerking om tot échte integrale oplossingen te komen, maakt het werk inhoudelijk erg leuk. En betekenisvol. Want je kunt na afloop van een project ook daadwerkelijk een foto van een mooi resultaat maken! Daarnaast is er binnen ons bureau een informele sfeer, waar we elkaar helpen om verder te komen.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?

Wil je inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met Ronald Buiting: 06 5376 8146
Als je direct wil solliciteren stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.

Van maandag 6 februari t/m vrijdag 10 februari 2023 vindt de grootste vakbeurs voor de uitvoerende bouw in Nederland weer plaats. Wij staan op het Natuurinclusief bouwen paviljoen samen met Vivara Pro. Wij nemen u graag mee in de wereld van biodiversiteit, natuurinclusief bouwen, natuurcompensatie en -mitigatie. Buiting Advies kan u alles uitleggen over De Nieuwe wAarde, de innovatieve (gebied)aanpak om klimaats-, biodiversiteits- & gezondheidsambities geïntegreerd te realiseren. Vivara Pro introduceert hier de nieuwste innovaties, waaronder een uitgebreide range fauna inbouw- en opbouwvoorzieningen, tillen en nestgelegenheden op paal.

Met deze link kunt u gratis een ticket bemachtigen zodat u ons kan bezoeken op de stand 11.B081 in hal 11. https://lnkd.in/e9Yqjr2n

Hallo bouwprofessional,

U wilt bouwen aan een groenblauwe woonomgeving die vandaag én morgen nog relevant is? Met de uitdagingen die nu op ons afkomen is dat een must. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe integreert u natuur-based en klimaatadaptive oplossingen in uw ontwerp of project? Nog vóór er één lijn is uitgetekend of één steen is gelegd. Welke expertise hebt u hiervoor nodig? Pertinente vragen waar u op 6 december tijdens Shift 5001 een antwoord op krijgt.

We dompelen u onder in topics als urbane ecologie, natuurinclusief ontwerpen en bouwen, rewilding enzovoort. Geen expertise in hokjes maar een geïntegreerd verhaal. Alleen zo werken we toe richting een toekomstbestendige leefomgeving met oog voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid.

Wat mag u verwachten:

 • 10:00 Ontvangst
 • 10:30 Intro door organisatoren Bart Kersschot (Natuurpro) en Stefanie Pype (Corridor)
 • 10:35 Ronald Buiting (bosecoloog Buiting advies) – De nieuwe wAarde als strategische oplossing bij het inrichten van de Leefbare Stad 2050
 • 11:00 Luc Eeckhout (evr architecten) – Groenblauwe netwerken voor een gezonde en regeneratieve stad
 • 12:00 Netwerklunch
 • 13:00 Susanne Koolhof (Impact Manager Revive) en Isabelle Verhaert (Senior Project Developer Revive) – Een duurzame transformatie van brownfield tot levendige woonbuurt
 • 14:00 Lore De Wolf (ecoloog Corridor) – Natuurinclusieve aanpak van projecten met praktijkvoorbeelden, door de bril van de ecoloog
 • 14:30 Steven Delva (landschapsarchitect DELVA Landscape, Architecture & Urbanism) – Radicale landschappen voor mens, natuur en economie
 • 15:30 Netwerkdrink

Stand-upcomedian, podcastmaker en vogelkenner Begijn Le Bleu geeft ons event de nodige vleugels. Omdat het Sinterklaas is, legt hij een editie van zijn vogelmagazine Fwiet in elke schoen.

Praktisch

 • Wanneer: dinsdag 6 december 2022 – 10 uur tot 16 uur
 • Waar: Bedrijvencentrum De Punt – Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge (Zaal Béatrice)
 • Prijs: €150 (excl BTW, inbegrepen dagverse lunch en magazine Fwiet)
 • Inschrijven: Schrijf u voor 28 november in via deze link

Vragen? Mail stefanie@corridor.land of info@natuurpro.be

Shift 5001 is een initiatief van ecologisch advies- en studiebureau Corridor en netwerkorganisatie Natuurpro.

Woningcorporatie Weller heeft de visie van De Nieuwe wAarde omarmd. De integrale aanpak van inrichting en beheer van de groene ruimte past Weller op diverse locaties toe om bij te dragen aan een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde leefomgeving voor haar bewoners.

In samenwerking met de New Town Institute, bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening, verzorgde Ronald Buiting van Buiting Advies 11 oktober een excursie langs de stedelijke biodiversiteit. Met een bus rijden de deelnemers langs diverse de uitbreidingswijken uit de jaren ‘70 in Zoetermeer.

Ronald neemt hen mee in zijn nieuwerwetse visie van De Nieuwe wAarde. Een intergrale visie waar het versterken van biodiversiteit grote positieve gevolgen heeft voor zowel klimaat als het welbevinden van bewoners. Ronald legt hierbij de relatie tussen het versterken van de biodiversiteit en het verminderen van de kosten in groenbeheer.

 

In het voorjaar van 2022 heeft Buiting Advies een (broed)vogelinventarisatie uitgevoerd op Golfclub De Haar. Gedurende de inventarisatierondes zijn alle vogels en hun gedrag genoteerd. De focus van de inventarisatie lag op de aanwezige bos-en struweelvogels en of deze ook gebruik maakten van de baan als broedgebied. Om deze reden was het dan ook belangrijk om te weten welk gedrag de vogels vertoonden. Het is bijvoorbeeld niet zeker of een foeragerende merel daadwerkelijk broedt op de baan. Als deze merel zijn voedsel niet direct opeet maar meeneemt, is deze kans echter weer een heel stuk groter.

Tijdens de inventarisatie zijn verschillende interessante waarnemingen gedaan, zo is wederom broedsucces van de raaf vastgesteld (2 recent uitgevlogen jongen), daarnaast is een broedkolonie blauwe reigers aangetroffen en is een baltsende spotvogel waargenomen. Ook is vastgesteld dat de ijsvogel gebruik maakt van de daarvoor aangelegde nestwand.

In 2023 zal Buiting Advies de inventarisatie herhalen en zullen de resultaten met die van 2022 worden vergeleken.

 

 

Buiting Advies heeft bij stadsboerderij de Korenmaat in Arnhem ecologische begeleiding uitgevoerd met betrekking tot het impregneren van houten balken in een schuur. De zolder van deze schuur wordt namelijk door een kerkuil gebruikt als rustplaats. Om negatieve effecten van de werkzaamheden voor de kerkuil te voorkomen is vooraf een plan van aanpak opgesteld.

Door middel van vooraf opgestelde cameravallen bij de mogelijke toegangen en een avondbezoek van een ecoloog op de dag voor de werkzaamheden is vastgesteld of de kerkuil nog aanwezig was in de schuur. Nadat de kerkuil uitgevlogen was, is de schuur tijdelijk ontoegankelijk gemaakt. De kerkuil kon, na een paar dagen in een nabijgelegen kapschuur gerust te hebben, weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke rustplaats.

Tijdens een vleermuisonderzoek in de buurt van Haarlem hebben de ecologen van Buiting Advies een kleine dwergvleermuis waargenomen. De kleine dwergvleermuis is een zeldzame soort waarvan nog weinig bekend is. De soort is in 2007 voor het eerst waargenomen in Nederland en pas in 2020 is het eerste kraamverblijf aangetroffen. Bij dit kraamverblijf werd het spectaculaire aantal van 422 uitvliegende kleine dwergvleermuizen waargenomen.

De kleine dwergvleermuis lijkt qua uiterlijk veel op de gewone dwergvleermuis. Het makkelijkst is de soort te determineren aan de hand van de piekfrequentie in de roep. Bij de gewone dwergvleermuis ligt deze rond de 45khz, bij de kleine dwergvleermuis rond de 55khz.

In het veld gaf de batdetector al hoopvolle signalen. De bevestiging kwam echter een dag later bij het analyseren van de geluidsopnames. Wij zijn erg blij met het ontdekken van deze soort, zeker omdat hierdoor meer bekend wordt over de verspreiding van de kleine dwergvleermuis in Nederland.

Ooit geweten dat de meidoorn of de paardenbloem daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan minder burnout-klachten en een lager percentage obesitas?

Buiting Advies voert de ecologische begeleiding uit voor de bagger-werkzaamheden in de havens van de Oosterscheldekering. De focus tijdens deze …..