Het programma is bekend over het klimaatadaptief en groen (her)bouwen van de woon- en leefomgeving. Ben jij erbij? Geef je snel op!

Samen met het team van Samen Klimaatbestendig en ecologisch adviesbureau Buiting praten we je bij over het klimaatadaptief en groen (her)bouwen van de woon- en leefomgeving. Ben jij erbij?

De ecologen van Buiting Advies mogen vanaf 2022 fauna-monitoring uitvoeren in Den Haag. Daar hebben zij in het stadspark Arendsdorp nu al tijdens twee bezoeken een Keizersmantel aangetroffen. Deze mooie parelmoervlinder is een soort van open plekken in bossen. Hier voedt de rups van de vlinder zich met verschillende soorten viooltjes. Door veranderingen in het bosbeheer was deze soort rond 1980 uitgestorven in Nederland. Hij is nu echter weer aan zijn opmars in Nederland bezig en kan door het hele land gezien worden. 

Sinds 10 jaar mag Buiting Advies een bijdrage leveren aan het beheer van de groene omgeving op de 4 Rijk-banen. Belangrijk onderdeel is altijd het zorgen voor voldoende licht en lucht rond (alle!) greens en tees gericht op het creëren van een optimale speelkwaliteit. Vanuit dat oogpunt is afgelopen voorjaar de greenomgeving rond hole Zuid 3 aangepakt. Daarbij zijn aan de zuidzijde van de green alle douglassparren verwijderd, terwijl alle inheemse soorten (grove den, ruwe berk, zomereiken, maar ook lijsterbes en vuilboom) zijn gespaard. Het resultaat is verbluffend. Doordat de green nu (wel) voldoende licht en lucht krijgt is het grasbestand, mede door een intensieve behandeling door De Enk, sterk verbeterd.

De green van Zuid 3, eerst een zorgenkindje, heeft na een groeiseizoen dus al dezelfde hoge kwaliteit als alle andere greens op Nunspeet. Daarnaast is beeldkwaliteit van deze par 3 sterk verbeterd. Ook is de, voor Nunspeet karakteristieke natuurlijke geonduleerdheid, prachtig zichtbaar geworden. Tevens ‘opent’ de greenomgeving zich nu op schitterende wijze vanaf alle tees. En doordat de inheemse bomen en struiken nu ongestoord kunnen uitgroeien, en Nunspeet ook nog extra (inheemse!) bomen en stuiken gaat aanplanten, wordt ook de biodiversiteit versterkt. Echt 3 vliegen in 1 klap dus!

In 2020 heeft Buiting Advies een #bermbeheerplan opgesteld voor gemeente Horst aan de Maas. Daarbij is tevens aandacht uitgegaan naar de specifieke rol die bermen kunnen vervullen voor bedreigde soorten. Met betrekking tot vlinders als het #spiegeldikkopje was de verwachting dat bermen liggend rondom de veengebieden wel eens belangrijke rol zouden kunnen vervullen als o.a. nectarleverancier.
Eén van die bermen ontwikkelt zich mooi en is inmiddels structuurrijker met mooie populaties van één van de belangrijke nectarplanten, de kale jonker.
Al vele jaren waren geen meldingen bekend van het spiegeldikkopje in die berm, maar in 2023 troffen wij op één dag vier exemplaren aan van deze zeer zeldzame, beschermde en bovendien prachtige soort. Twee exemplaren drinkend op kale jonker, één op duizendblad en één op akkerdistel.

Afgelopen week heeft de eerste info-ochtend ecologisch bermbeheer plaatsgevonden bij de Koninklijke Ginkel Groep. Deze is georganiseerd door onze RANOX-partner Heem – Natuurlijke Vegetaties in samenwerking met Buiting Advies BV. Een geslaagde ochtend waar kennis gedeeld is over het hoe en waarom van het ecologisch bermbeheer.

Heeft u dit nou gemist of kon u hier niet bij aanwezig zijn?
Dan kunt u nog op de volgende data aanschuiven:

Aanmelden kan via info@heem.nl geef hierbij de datum, locatie, uw naam, telefoonnummer en gemeente door. Vermeld ook met hoeveel personen u komt.

Wat is ecologisch bermbeheer, wat levert het op en wat zijn de mogelijkheden voor uw gemeente? Ontdek het tijdens verschillende kosteloze info-ochtenden ‘Ecologisch bermbeheer’ in mei, door Natuurpro en partner Buiting Advies. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen we ook van gedachten over praktische aspecten en kosten. Verder demonstreren we de digitale bermbeheerviewer die we realiseerden voor een gemeente.

Waar & wanneer

 • Dinsdag 9 mei 9.30 – 11.30 uur bij De Koninklijke Ginkel Groep, Nieuweweg-Noord 225 in Veenendaal.
 • Dinsdag 16 mei 9.30 – 11.30 uur bij Van Helvoirt Groenprojecten, Oisterwijksebaan 8A in Berkel-Enschot.
 • Dinsdag 23 mei 9.30 – 11.30 uur bij Gemeente Berkelland, Korenbree 17 in Borculo.

Kosteloos aanmelden? Dat kan via info@heem.nl. Geef hierbij de datum / locatie, uw naam, telefoonnummer en gemeente door. Vermeld ook met hoeveel personen u komt.

Ontdek het programma

9.00 – 9.30 uur: inloop, koffie en thee

9.30 – 10.15 uur: sessie ecologisch bermbeheer (door: Elmar Prins)

Tijdens deze presentatie ontdekt u alles over:

 • het belang van ecologisch bermbeheer.
 • basisprincipes van ecologisch bermbeheer.
 • verschillende bermtypen.
 • maaimethoden, machines en effecten.
 • toekomstmogelijkheden voor toepassen van het maaisel.
 • mogelijkheden om ecologisch bermbeheer af te stemmen op de beschikbare middelen.

10.15 – 10.30 pauze

10.30 – 11.00: sessie inzaaien van ‘natuurlijke’ ecologisch waardevolle en duurzame bermen en grasland (door: Gert-Jan Koopman)

Met welke methode kun u ecologisch waardevolle en esthetisch fraaie bermen of graslanden (laten) realiseren?

We gaan onder andere in op:

 • het te realiseren beeld.
 • bodem en water.
 • inheems plantenmateriaal.
 • gebiedseigen vegetaties.
 • belang voor insecten.
 • voorbeelden van gerealiseerde vegetaties en mogelijkheden.
 • duurzaam beheer.

11.00 – 11.15 demonstratie bermbeheerviewer van een gemeente (door: Elmar Prins)

Ontdek de werking van een digitale bermbeheerviewer die op dit moment door een Nederlandse gemeente wordt gebruikt.

11.15 – 11.30 napraten en afsluiting

De sprekers

Gert-Jan Koopman van Natuurpro houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met het verzamelen en doorkweken van inheems plantenmateriaal, samenstellen van zadenmengsels en inzaaien en beheren van kruidenrijke bermen en graslanden. Hij startte hiermee samen met professor Zonderwijk, bekend van het boek ‘De bonte berm’. Inmiddels zijn door het hele land honderden projecten gerealiseerd. Het resultaat: de ontwikkeling van ecologisch waardevolle, authentieke duurzame kruidenrijke vegetaties.

Elmar Prins is projectleider ecologie bij Natuurpro-partner Buiting Advies en specialist op het gebied van flora en vegetatie. Hij werkt al vele jaren aan ecologisch bermbeheer. Hij ontwikkelde samen met collega’s een eigen systematiek om de bermen binnen een gemeente snel en nauwkeurig in beeld te brengen. Hierdoor ontstaat een helder overzicht van het type bermen en de actuele kwaliteiten binnen de gemeente. Onder meer met deze resultaten wordt in samenspraak met een gemeente een passend praktisch ecologisch beheerplan opgesteld. De basis: een digitale GIS-viewer die in één oogopslag laat zien wat wanneer gemaaid moet worden. Het is ook mogelijk om de GIS-lagen in het eigen gemeentelijke systeem op te nemen.

Meer weten over ecologisch bermbeheer?

Bekijk ook de flyer over ecologisch bermbeheer.

In deze dialoog wordt gekeken naar de stedelijke bossen die vanaf de jaren ‘70 aan de stadsranden zijn aangelegd. En dat vanuit twee blikken: die van de landschapsarchitect en die van de bosecoloog.

Ecoloog
(32 – 40 uur)

Buiting Advies is een innovatief ecologisch advies- en projectenbureau. Bij Buiting Advies werken wij aan projecten met een grote maatschappelijke impact. We werken aan beheer en innovatie van de groene buitenruimte. Daar krijg je als werknemer iets voor terug dat niet in geld uit te drukken is: voldoening. Wij zijn zowel in Nederland als in België actief.

WIJ ZOEKEN

Wij zoeken binnen Buiting Advies een ecoloog die:

 vier of meer jaren ervaring heeft binnen een vergelijkbare functie

 • interesse heeft in het vergroenen van de stedelijke omgeving gericht op klimaatadaptatie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid
 • kennis heeft van (specifieke soortgroepen binnen) de Nederlandse flora & fauna;
 • kennis heeft van de natuurwetgeving in Nederland (Wnb)
 • ervaring heeft met het oplossingsgericht samenwerken met andere disciplines en partijen/belangengroepen
 • graag in een team werkt
 • in staat is om creatief en oplossingsgericht te denken en te organiseren
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikt
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft
 • in bezit is van rijbewijs B

 ARBEIDSVOORWAARDEN

Natuurlijk zijn onze arbeidsvoorwaarden uitstekend. We zetten ze voor je op een rijtje:

 • een jaarcontract
 • na een jaarcontract direct een contract voor onbepaalde tijd
 • 24 vakantiedagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband)
 • 8% vakantietoeslag
 • een prima pensioenregeling

EN ER IS MÉÉR

Want werken bij Buiting Advies betekent ook:

 • werken op kantoor in onze rustige en toch gezellig groene kantoor, in combinatie met werken vanuit huis
 • zelf verantwoordelijk voor het indelen van je eigen werkzaamheden
 • veel ruimte en vrijheid bij het binnen halen van opdrachten die bijdragen aan een groenere en gezondere leefomgeving
 • samenwerken met een creatief, jong team van specialisten

Binnen Buiting Advies verbind je belangen van de omgeving, de fysieke wereld en het project met elkaar. Samen met je collega’s geef je advies op de gebieden ecologie, klimaatadaptatie, versterken van de biodiversiteit en de slimme inzet van GIS. Het overgrote deel van onze onderzoeken en adviezen leidt ertoe dat de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De samenwerking om tot échte integrale oplossingen te komen, maakt het werk inhoudelijk erg leuk. En betekenisvol. Want je kun na afloop van een project ook daadwerkelijk een foto van een mooi resultaat maken! Daarnaast is er binnen ons bureau een informele sfeer, waar we elkaar helpen om verder te komen.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.

Adviseur Groen
(32 – 40 uur)

Buiting Advies is een innovatief ecologisch advies- en projectenbureau. Bij Buiting Advies werken wij aan projecten met een grote maatschappelijke impact. We werken aan beheer en innovatie van de groene buitenruimte. Daar krijg je als werknemer iets voor terug dat niet in geld uit te drukken is: voldoening. Wij zijn zowel in Nederland als in België actief.

WIJ ZOEKEN

Iemand met impact!

Als ondernemende adviseur ben je proactief, sociaal en communicatief vaardig. Met jouw visie op en kennis van groenbeheer en ontwikkeling werk je mee aan complexe en vernieuwende projecten en processen. Jij kent de relatie tussen groen en een gezonde leefomgeving. Je signaleert kansen voor natuurontwikkeling en het versterken van het landschap, zowel in de landelijke als de stedelijke omgeving. Jij zet die kansen om in bruikbare adviezen. Je leidt kleinere projecten en adviseert met veel plezier en enthousiasme binnen grote ‘vergroenende’ projecten. Hierin neem jij je collega’s en partners daadkrachtig mee.

Binnen Buiting Advies:

 • Werk jij dagelijks vanuit jouw passie, met een brede interesse voor beheer en ontwikkeling van de groene ruimte, ecologie en klimaat;
 • Neem jij collega’s en opdrachtgevers mee in het creëren van toekomstbestendige natuur;
 • Denk jij buiten de bestaande kaders, bent je oplossingsgericht en houd je van creatief sparren;
 • Ben jij onderdeel van een innovatief netwerk waarbinnen met durf nieuwe groene concepten worden ontwikkeld;
 • Zorg jij dat de wereld door jouw projecten daadwerkelijk groener wordt en lever je dus een bijdrage aan het versterken van de biodiversiteit, welzijn en klimaatbestendigheid.

WAT GA JE DOEN

Als Adviseur Groen zet je je onder meer in voor:

 • Schrijven van beheerplannen voor uiteenlopende terreinen;
 • Maken van beplantingsplannen voor natuurgebieden, recreatieterreinen en stedelijke gebieden;
 • Geven van schriftelijke en mondelinge adviezen over groen;
 • Inwinnen van veldgegevens voor planvorming en het vertalen van plannen naar de situatie ‘buiten’;
 • Ondersteunen bij participatietrajecten;
 • Ondersteunen bij ecologisch onderzoek, ook buiten kantoortijden;
 • (Mee)schrijven van offertes.

Verder herken je jezelf als iemand die:

 • minimaal drie tot vijf jaar ervaring heeft met advisering in de groene ruimte;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • plannen en adviezen kan vertalen naar heldere, prettig leesbare en taalkundig correcte rapportages;
 • in staat is zelfstandig (kleine) projecten te organiseren;
 • ervaring heeft met samenwerken met meerdere disciplines en zich kan verplaatsen in de situatie van uiteenlopende opdrachtgevers en belangengroepen;
 • in staat is om creatief en oplossingsgericht te denken;
 • in bezit is van een afgeronde HBO- of WO-opleiding, of vergelijkbaar werk- en denkniveau;
 • beschikt over een uitgebreid en relevant netwerk;
 • beschikt over een rijbewijs B.

Een goede kennis van boom- en struiksoorten is een pré, evenals kennis van en ervaring met praktisch terreinbeheer.

 ARBEIDSVOORWAARDEN:

Natuurlijk zijn onze arbeidsvoorwaarden uitstekend. We zetten ze voor je op een rijtje:

 • een jaarcontract;
 • na een jaarcontract bij goed functioneren een contract voor onbepaalde tijd;
 • salaris tussen €2.867,00 – €3.680,00 per maand
 • 24 vakantiedagen per jaar (op basis van een fulltime dienstverband);
 • 8% vakantietoeslag;
 • een prima pensioenregeling.

EN ER IS MÉÉR.

Want werken bij Buiting Advies betekent ook:

 • werken op kantoor in onze rustige en toch gezellig groen kantoor, in combinatie met werken vanuit huis of in het veld;
 • zelf verantwoordelijk zijn voor het indelen van je eigen werkzaamheden;
 • veel ruimte en vrijheid bij het binnen halen van opdrachten die bijdragen aan een groenere en gezondere leefomgeving;
 • samenwerken met een creatief, jong team van specialisten.

Binnen Buiting Advies verbind je belangen van de omgeving, de fysieke wereld en het project met elkaar. Samen met je collega’s geef je advies op de gebieden ecologie, klimaatadaptatie, versterken van de biodiversiteit en de slimme inzet van GIS. Het overgrote deel van onze onderzoeken en adviezen leidt ertoe dat de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. De samenwerking om tot échte integrale oplossingen te komen, maakt het werk inhoudelijk erg leuk. En betekenisvol. Want je kunt na afloop van een project ook daadwerkelijk een foto van een mooi resultaat maken! Daarnaast is er binnen ons bureau een informele sfeer, waar we elkaar helpen om verder te komen.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?

Wil je inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met Ronald Buiting: 06 5376 8146
Als je direct wil solliciteren stuur dan je CV met motivatie naar ronaldbuiting@buiting.nl t.a.v. Ronald Buiting.