Hallo bouwprofessional,

U wilt bouwen aan een groenblauwe woonomgeving die vandaag én morgen nog relevant is? Met de uitdagingen die nu op ons afkomen is dat een must. Maar hoe pakt u dat aan? Hoe integreert u natuur-based en klimaatadaptive oplossingen in uw ontwerp of project? Nog vóór er één lijn is uitgetekend of één steen is gelegd. Welke expertise hebt u hiervoor nodig? Pertinente vragen waar u op 6 december tijdens Shift 5001 een antwoord op krijgt.

We dompelen u onder in topics als urbane ecologie, natuurinclusief ontwerpen en bouwen, rewilding enzovoort. Geen expertise in hokjes maar een geïntegreerd verhaal. Alleen zo werken we toe richting een toekomstbestendige leefomgeving met oog voor biodiversiteit, klimaat en gezondheid.

Wat mag u verwachten:

 • 10:00 Ontvangst
 • 10:30 Intro door organisatoren Bart Kersschot (Natuurpro) en Stefanie Pype (Corridor)
 • 10:35 Ronald Buiting (bosecoloog Buiting advies) – De nieuwe wAarde als strategische oplossing bij het inrichten van de Leefbare Stad 2050
 • 11:00 Luc Eeckhout (evr architecten) – Groenblauwe netwerken voor een gezonde en regeneratieve stad
 • 12:00 Netwerklunch
 • 13:00 Susanne Koolhof (Impact Manager Revive) en Isabelle Verhaert (Senior Project Developer Revive) – Een duurzame transformatie van brownfield tot levendige woonbuurt
 • 14:00 Lore De Wolf (ecoloog Corridor) – Natuurinclusieve aanpak van projecten met praktijkvoorbeelden, door de bril van de ecoloog
 • 14:30 Steven Delva (landschapsarchitect DELVA Landscape, Architecture & Urbanism) – Radicale landschappen voor mens, natuur en economie
 • 15:30 Netwerkdrink

Stand-upcomedian, podcastmaker en vogelkenner Begijn Le Bleu geeft ons event de nodige vleugels. Omdat het Sinterklaas is, legt hij een editie van zijn vogelmagazine Fwiet in elke schoen.

Praktisch

 • Wanneer: dinsdag 6 december 2022 – 10 uur tot 16 uur
 • Waar: Bedrijvencentrum De Punt – Kerkstraat 108 – 9050 Gentbrugge (Zaal Béatrice)
 • Prijs: €150 (excl BTW, inbegrepen dagverse lunch en magazine Fwiet)
 • Inschrijven: Schrijf u voor 28 november in via deze link

Vragen? Mail stefanie@corridor.land of info@natuurpro.be

Shift 5001 is een initiatief van ecologisch advies- en studiebureau Corridor en netwerkorganisatie Natuurpro.

Woningcorporatie Weller heeft de visie van De Nieuwe wAarde omarmd. De integrale aanpak van inrichting en beheer van de groene ruimte past Weller op diverse locaties toe om bij te dragen aan een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde leefomgeving voor haar bewoners.

In samenwerking met de New Town Institute, bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening, verzorgde Ronald Buiting van Buiting Advies 11 oktober een excursie langs de stedelijke biodiversiteit. Met een bus rijden de deelnemers langs diverse de uitbreidingswijken uit de jaren ‘70 in Zoetermeer.

Ronald neemt hen mee in zijn nieuwerwetse visie van De Nieuwe wAarde. Een intergrale visie waar het versterken van biodiversiteit grote positieve gevolgen heeft voor zowel klimaat als het welbevinden van bewoners. Ronald legt hierbij de relatie tussen het versterken van de biodiversiteit en het verminderen van de kosten in groenbeheer.

 

In het voorjaar van 2022 heeft Buiting Advies een (broed)vogelinventarisatie uitgevoerd op Golfclub De Haar. Gedurende de inventarisatierondes zijn alle vogels en hun gedrag genoteerd. De focus van de inventarisatie lag op de aanwezige bos-en struweelvogels en of deze ook gebruik maakten van de baan als broedgebied. Om deze reden was het dan ook belangrijk om te weten welk gedrag de vogels vertoonden. Het is bijvoorbeeld niet zeker of een foeragerende merel daadwerkelijk broedt op de baan. Als deze merel zijn voedsel niet direct opeet maar meeneemt, is deze kans echter weer een heel stuk groter.

Tijdens de inventarisatie zijn verschillende interessante waarnemingen gedaan, zo is wederom broedsucces van de raaf vastgesteld (2 recent uitgevlogen jongen), daarnaast is een broedkolonie blauwe reigers aangetroffen en is een baltsende spotvogel waargenomen. Ook is vastgesteld dat de ijsvogel gebruik maakt van de daarvoor aangelegde nestwand.

In 2023 zal Buiting Advies de inventarisatie herhalen en zullen de resultaten met die van 2022 worden vergeleken.

 

 

Buiting Advies heeft bij stadsboerderij de Korenmaat in Arnhem ecologische begeleiding uitgevoerd met betrekking tot het impregneren van houten balken in een schuur. De zolder van deze schuur wordt namelijk door een kerkuil gebruikt als rustplaats. Om negatieve effecten van de werkzaamheden voor de kerkuil te voorkomen is vooraf een plan van aanpak opgesteld.

Door middel van vooraf opgestelde cameravallen bij de mogelijke toegangen en een avondbezoek van een ecoloog op de dag voor de werkzaamheden is vastgesteld of de kerkuil nog aanwezig was in de schuur. Nadat de kerkuil uitgevlogen was, is de schuur tijdelijk ontoegankelijk gemaakt. De kerkuil kon, na een paar dagen in een nabijgelegen kapschuur gerust te hebben, weer terugkeren naar zijn oorspronkelijke rustplaats.

Tijdens een vleermuisonderzoek in de buurt van Haarlem hebben de ecologen van Buiting Advies een kleine dwergvleermuis waargenomen. De kleine dwergvleermuis is een zeldzame soort waarvan nog weinig bekend is. De soort is in 2007 voor het eerst waargenomen in Nederland en pas in 2020 is het eerste kraamverblijf aangetroffen. Bij dit kraamverblijf werd het spectaculaire aantal van 422 uitvliegende kleine dwergvleermuizen waargenomen.

De kleine dwergvleermuis lijkt qua uiterlijk veel op de gewone dwergvleermuis. Het makkelijkst is de soort te determineren aan de hand van de piekfrequentie in de roep. Bij de gewone dwergvleermuis ligt deze rond de 45khz, bij de kleine dwergvleermuis rond de 55khz.

In het veld gaf de batdetector al hoopvolle signalen. De bevestiging kwam echter een dag later bij het analyseren van de geluidsopnames. Wij zijn erg blij met het ontdekken van deze soort, zeker omdat hierdoor meer bekend wordt over de verspreiding van de kleine dwergvleermuis in Nederland.

Ooit geweten dat de meidoorn of de paardenbloem daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan minder burnout-klachten en een lager percentage obesitas?

Buiting Advies voert de ecologische begeleiding uit voor de bagger-werkzaamheden in de havens van de Oosterscheldekering. De focus tijdens deze …..

In januari heeft een ecoloog van Buiting Advies golfbaan Tespelduyn bezocht om een ecologisch werkprotocol op te stellen. Een 9-holes golfbaan die in het voorjaar prachtige vergezichten heeft over de kleurrijke bollenvelden van Noordwijkerhout. Het ecologisch werkprotocol is nodig bij (her)certificering van het duurzame GEO-certificaat. Tespelduyn heeft de aanvraag via de NGF gedaan, waardoor ze dit vervolgens gratis aangeboden krijgen.

Met een actueel ecologisch werkprotocol op zak kan golfbaan Tespelduyn met het beheer nu nog meer focussen op de mooie natuurlijke omgeving, waardoor leden en gasten optimaal kunnen genieten van het landschap en de steeds hogere biodiversiteit.

Wilt u dit ook voor uw golfbaan? Neem dan contact op met de NGF of Buiting Advies.

 

Aan de rand van het dorp Abbekerk, gemeente Medemblik, ligt een klein maar fijn bosgebiedje dat de bebouwde kom met het omliggende landschap verbindt. Het bos is in de 80-er jaren aangeplant met verschillende boomsoorten die goed passen op deze rijke en natte groeiplaats. In het laatste decennium heeft het bos echter te maken gekregen met nieuwe uitdagingen waaronder essentaksterfte, droogte en massale opslag van gewone esdoorn. Herbezinning op beheer en inrichting van het bos werd dan ook noodzakelijk. Op verzoek van de gemeente stelde Buiting Advies daarom een beheerplan op. Hierin zijn de knelpunten duidelijk in beeld gebracht en is zo concreet mogelijk beschreven hoe de beheerder deze het hoofd kan bieden. Vanzelfsprekend is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de sterke punten van het bos onder de aandacht te brengen. Het plan biedt een duidelijk handvat om zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het bos een sterke impuls te geven.

Onder meer de sterke wind vraagt om een voorzichtige aanpak bij ingrepen in dit bos. De noodzakelijke maatregelen worden daarom in meerdere beheerronden uitgevoerd zodat het bos duurzaam en veilig gebruikt kan blijven worden door de inwoners van Abbekerk.