Kleine dwergvleermuis

Tijdens een vleermuisonderzoek in de buurt van Haarlem hebben de ecologen van Buiting Advies een kleine dwergvleermuis waargenomen. De kleine dwergvleermuis is een zeldzame soort waarvan nog weinig bekend is. De soort is in 2007 voor het eerst waargenomen in Nederland en pas in 2020 is het eerste kraamverblijf aangetroffen. Bij dit kraamverblijf werd het spectaculaire aantal van 422 uitvliegende kleine dwergvleermuizen waargenomen.

De kleine dwergvleermuis lijkt qua uiterlijk veel op de gewone dwergvleermuis. Het makkelijkst is de soort te determineren aan de hand van de piekfrequentie in de roep. Bij de gewone dwergvleermuis ligt deze rond de 45khz, bij de kleine dwergvleermuis rond de 55khz.

In het veld gaf de batdetector al hoopvolle signalen. De bevestiging kwam echter een dag later bij het analyseren van de geluidsopnames. Wij zijn erg blij met het ontdekken van deze soort, zeker omdat hierdoor meer bekend wordt over de verspreiding van de kleine dwergvleermuis in Nederland.