Tag Archief van: Vleermuizen

Tijdens een vleermuisonderzoek in de buurt van Haarlem hebben de ecologen van Buiting Advies een kleine dwergvleermuis waargenomen. De kleine dwergvleermuis is een zeldzame soort waarvan nog weinig bekend is. De soort is in 2007 voor het eerst waargenomen in Nederland en pas in 2020 is het eerste kraamverblijf aangetroffen. Bij dit kraamverblijf werd het spectaculaire aantal van 422 uitvliegende kleine dwergvleermuizen waargenomen.

De kleine dwergvleermuis lijkt qua uiterlijk veel op de gewone dwergvleermuis. Het makkelijkst is de soort te determineren aan de hand van de piekfrequentie in de roep. Bij de gewone dwergvleermuis ligt deze rond de 45khz, bij de kleine dwergvleermuis rond de 55khz.

In het veld gaf de batdetector al hoopvolle signalen. De bevestiging kwam echter een dag later bij het analyseren van de geluidsopnames. Wij zijn erg blij met het ontdekken van deze soort, zeker omdat hierdoor meer bekend wordt over de verspreiding van de kleine dwergvleermuis in Nederland.

Buiting Advies is door de Van de Haar Groep gevraagd een inspectie uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in te snoeien en te verwijderen bomen aan de Nudepark in Wageningen. De geplande werkzaamheden betreffen het vellen van een tweetal wilgen en het snoeien van twee andere wilgen, waarbij de aanwezige holten gespaard blijven. In  maart 2017 heeft een inspectie plaats gevonden, waarbij de holtes en delen met loszittende schors zijn gecontroleerd op aanwezigheid en sporen (uitwerpselen) van vleermuizen. Naast deze inspectie, gericht op het uitsluiten van de aanwezigheid van vleermuizen, is het plangebied tevens onderzocht op andere beschermde soorten of verblijfplaatsen. Door de gekozen aanpak geeft de Van de Haar Groep invulling aan de eisen vanuit de Wet natuurbescherming.

De ecologen van Buiting Advies hebben in de winter van 2016 – 2017 in Wageningen vleermuiskasten mogen controleren en schoonmaken. Een artikel hierover is gepubliceerd in de regionale krant Stad Wageningen.

 

De natuurwetgeving in Nederland zorgt voor een goede bescherming van vleermuizen en hun verblijfplaatsen… Daarmee is het niet zomaar mogelijk bomen met holten waarin vleermuizen verblijven te kappen. De Peel in Limburg is een waterrijk gebied waar zomers veel insecten vliegen en vormt daardoor voor veel vleermuizen ideaal jachtgebied. Als verblijfplaats gebruiken deze vleermuizen onder meer oude laanbomen langs wegen. Om veiligheidsredenen is het in de toekomst nodig deze oude laanbomen op te snoeien en soms geheel te vellen. Als adviesbureau zijn wij hier betrokken bij het opstellen van een laanbeheerplan maar ook bij mitigerende maatregelen voor vleermuizen. In dat kader werden afgelopen maand tientallen vleermuiskasten opgehangen rond oude laanbomen.

Tag Archief van: Vleermuizen