Tijdelijke woningen voor vleermuizen

De natuurwetgeving in Nederland zorgt voor een goede bescherming van vleermuizen en hun verblijfplaatsen… Daarmee is het niet zomaar mogelijk bomen met holten waarin vleermuizen verblijven te kappen. De Peel in Limburg is een waterrijk gebied waar zomers veel insecten vliegen en vormt daardoor voor veel vleermuizen ideaal jachtgebied. Als verblijfplaats gebruiken deze vleermuizen onder meer oude laanbomen langs wegen. Om veiligheidsredenen is het in de toekomst nodig deze oude laanbomen op te snoeien en soms geheel te vellen. Als adviesbureau zijn wij hier betrokken bij het opstellen van een laanbeheerplan maar ook bij mitigerende maatregelen voor vleermuizen. In dat kader werden afgelopen maand tientallen vleermuiskasten opgehangen rond oude laanbomen.