Aanwezigheid vleermuizen onderzocht in Wageningen

Buiting Advies is door de Van de Haar Groep gevraagd een inspectie uit te voeren naar de aanwezigheid van vleermuizen in te snoeien en te verwijderen bomen aan de Nudepark in Wageningen. De geplande werkzaamheden betreffen het vellen van een tweetal wilgen en het snoeien van twee andere wilgen, waarbij de aanwezige holten gespaard blijven. In  maart 2017 heeft een inspectie plaats gevonden, waarbij de holtes en delen met loszittende schors zijn gecontroleerd op aanwezigheid en sporen (uitwerpselen) van vleermuizen. Naast deze inspectie, gericht op het uitsluiten van de aanwezigheid van vleermuizen, is het plangebied tevens onderzocht op andere beschermde soorten of verblijfplaatsen. Door de gekozen aanpak geeft de Van de Haar Groep invulling aan de eisen vanuit de Wet natuurbescherming.