Ecologische begeleiding bij baggerwerkzaamheden in Zeeland

Buiting Advies voert de ecologische begeleiding uit voor de baggerwerkzaamheden in de havens van de Oosterscheldekering. De focus tijdens deze begeleiding ligt op het voorkomen van negatieve effecten op gewone en grijze zeehonden. Deze soorten zijn met name aanwezig in de Vluchthaven Neeltje Jans, hier rusten ze op drijvers en een zandbank in de haven. Tijdens de eerste inspectie konden zowel de gewone als de grijze zeehond goed worden geobserveerd.

De baggerwerkzaamheden in de verschillende havens worden gefaseerd uitgevoerd en vinden plaats tot maart 2023.

  • Baggerwerkzaamheden Roompot Buitenhaven

  • Gewone zeehond

  • Vluchthaven Neeltje Jans