Broedvogelinventarisatie Golfclub De Haar

In het voorjaar van 2022 heeft Buiting Advies een (broed)vogelinventarisatie uitgevoerd op Golfclub De Haar. Gedurende de inventarisatierondes zijn alle vogels en hun gedrag genoteerd. De focus van de inventarisatie lag op de aanwezige bos-en struweelvogels en of deze ook gebruik maakten van de baan als broedgebied. Om deze reden was het dan ook belangrijk om te weten welk gedrag de vogels vertoonden. Het is bijvoorbeeld niet zeker of een foeragerende merel daadwerkelijk broedt op de baan. Als deze merel zijn voedsel niet direct opeet maar meeneemt, is deze kans echter weer een heel stuk groter.

Tijdens de inventarisatie zijn verschillende interessante waarnemingen gedaan, zo is wederom broedsucces van de raaf vastgesteld (2 recent uitgevlogen jongen), daarnaast is een broedkolonie blauwe reigers aangetroffen en is een baltsende spotvogel waargenomen. Ook is vastgesteld dat de ijsvogel gebruik maakt van de daarvoor aangelegde nestwand.

In 2023 zal Buiting Advies de inventarisatie herhalen en zullen de resultaten met die van 2022 worden vergeleken.