Weller gaat voor integraal groen

Woningcorporatie Weller heeft de visie van De Nieuwe wAarde omarmd. De integrale aanpak van inrichting en beheer van de groene ruimte past Weller op diverse locaties toe. Van park tot tuin.

Weller wil positief bijdragen aan een klimaatadaptieve, biodiverse en gezonde leefomgeving voor haar bewoners. Voor één van de voortuinen van haar huurders betekent dit dat deze als voorbeeldtuin is ontworpen en ingericht.

Op basis van ecologisch advies zijn inrichting principes opgesteld om:

  • de biodiversiteit te vergroten d.m.v. De Nieuwe Waarde planten, bomen en zaden;
  • de gevoelstemperatuur te verlagen door verharding te verwijderen, groen voor muren te planten en schaduwplekken te realiseren;
  • en ook op de beleving en functionaliteit is ingespeeld door duurzaam gebruik te maken van materialen en het DNW-assortiment.

“Ik pluk iedere ochtend een handje vol aardbeien voor bij mijn ontbijt”, zei de bewoonster tegen ons toen we langskwamen om het resultaat te bekijken.

Esthetisch en ecologisch ontwerp gaan hand-in-hand

De keuze voor het duurzame sortiment wordt steeds op het gebruik en de schaal en de maat van de plek afgestemd. Dit geeft garanties voor de toekomst. Doordat gebruikers tijdens het ontwerp betrokken worden, ontstaat er niet alleen draagvlak, maar staan er ambassadeurs op die DNW-visie te verspreiden.

Zo draagt Weller actief bij aan het woonplezier en wil zij graag meehelpen aan een prettige leefomgeving.

Een leefbare tuin

Deze bewoonster kan de komende jaren van steeds wat meer schaduw genieten in haar tuin. Doordat er via losstaande klimzuilen groen langs muren groeit, blijft het binnen koeler. Dit geeft tegelijkertijd ruimte aan insecten om te leven en overwinteren. De insecten dienen weer als voedsel voor bijvoorbeeld diverse vogels. Naast de geur en kleur van bloemen, zal deze huurster ook meer beestjes zien zoals het Icarusblauwtje.