De otter is met een opmars bezig. Hier mochten wij bij Buiting Advies onlangs getuige van zijn. De otter is een solitair levend roofdier in zoet water en tot in de eerste helft van de vorige eeuw talrijk aanwezig in Nederland. Door watervervuiling, toenemende verkeersdruk, versnippering van hun habitat (leefruimte) en uitbreiding van de visserij nam de populatie af totdat ze in 1989 uitstierf in Nederland (bron: WUR). Zo’n 15 jaar later is de otter geherintroduceerd en met succes. 31 exemplaren zijn in 6 opvolgende jaren uitgezet in de Weerribben in Overijssel. In 2020 zijn er in totaal al zo’n 450 otters geteld in Nederland.

Het succes van de uitzetting is te danken aan de verbetering van een goede waterkwaliteit en kwaliteit van het habitat van de otter. Bescherming en werken aan natuur heeft dus zin! De kans om een otter tegen te komen vlak bij je eigen deur, wordt dan ook steeds groter. Dit realiseerden we ons bij Buiting waar we gesitueerd zijn aan het Apeldoornskanaal. Zou het kunnen dat we haar hier kunnen treffen? Een blik op de omgeving van het kanaal leek ons vermoeden doen groeien. Mooie brede rietkragen, brede flauwe oevers, helder water met vis en het kanaal komt uit op de IJssel waar de otter(sporen) al regelmatig aangetroffen wordt rondom Doesburg. Een blik onder de eerste de beste brug deed ons vermoeden bevestigen. Sporen! Geen twijfel mogelijk, in de zogenaamde spraints (uitwerpselen) waren schubben zichtbaar.

Het bijzondere is dat otters niet een brug onderdoor zwemmen, maar ervoor kiezen om dat via de kant te lopen. Als een brug een kant heeft van steen is de kans dat hier ottersporen te vinden zijn dan ook heel groot. Ze leggen deze spraints namelijk graag op een opvallende plaats. Hoewel we van de sporen al erg blij werden, wilden we haar natuurlijk het liefst ook zien. Aangezien de otter overwegend een nachtdier is, hebben we besloten om een cameraval te plaatsen. En ook hierbij hadden we gelijk raak. De eerste nacht hebben we haar meteen vastgelegd (14 april 2021). Voor de camera laat ze zien hoe ze haar zogenaamde ottergeil afzet. Dit wordt waarschijnlijk gebruikt om seksuele signalen af te geven. Een heel goed en hoopvol teken vinden wij! Om te onderzoeken of ze ook voorkomt in een nabij gelegen meer, hebben we daar ook camera’s geplaatst. Dit meer is in privé bezit en de eigenaren waren zeer gastvrij en verleenden ons alle medewerking. Helaas hebben we hier geen tekenen van de otter gevonden. Om van het kanaal naar het meer te komen is het nodig om een drukke weg over te steken. Hadden we haar rondom het meer wel aangetroffen dan was het zeker nodig geweest om voorzieningen te treffen die zouden zorgen voor een veilige oversteek.

Onze waarneming is dermate bijzonder bevonden dat deze snel opgemerkt is door één van de vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. Dit is aanleiding geweest tot het maken van een radio-interview en het opnieuw onder de aandacht brengen van het gevaar van de weg voor de otter.

Jeroen Willems & Babette Eijkelenkamp

Buiting Advies ondersteunt de Oegstgeester Golf Club bij het behalen van het GEO-certificaat. Tijdens het doorlopen van het On-Course-proces is bij de club de behoefte ontstaan eerst een stap terug te doen om een goede baanvisie te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is op dit moment in  volle gang, waarbij twee visiedeelgebieden worden onderscheiden.

Deelgebied Randen en deelgebied Baan. Binnen Randen streeft de club naar het zo natuurlijk mogelijk inrichten van de omgeving, met louter inheemse bomen en struiken, een gevarieerde structuur en waar mogelijk staande dode bomen (groene specht!). Binnen Baan is gekozen voor een meer parkachtige inrichting, met bijzondere individuele bomen en boomgroepen (met een knipoog naar de Engelse landschapsstijl). Maar ook binnen Baan is zeker ruimte voor biodiversiteit: de randzones rond de vijvers worden verlaagd en vernat waardoor natte strooisel ruigte en riet tot ontwikkeling komt en waar de rough niet in het spel is worden kruidenrijk grasland met inheemse aan de groeiplaats aangepaste soorten ontwikkeld.

Bijzonder is dat de club de visie in eigen beheer ontwikkeld, waarbij wij ondersteunend mogen meekijken. En zo hoort het ook: GEO-certificering is visie!

Buiting Advies heeft samen met HNS Landschapsarchitecten en RO&AD Architecten meegedaan aan de Design Challenge ‘Onze Energie Ons landschap’. Deze Design Challenge is onderdeel van de Landschapstriënnale 2021.

De beschrijving van ons team en de uitvraag zijn is hier na te lezen. In dit filmpje presenteert Frank Talsma (HNS) ons project. Voor de presentatie aan de jury die de 6 genomineerden op 16 april heeft bekeken, is deze poster gemaakt.

De jury schrijft over ons voorstel: De jury oordeelt dat het hier om een interessant team gaat waarin naast landschappers en architecten ook een ecoloog is betrokken. Waarmee aandacht voor het verbeteren van de natuurkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit wordt geborgd. Het team brengt veel ervaring met grote complexe (infrastructurele)projecten mee, waarin verschillende partijen en veelal tegengestelde belangen bij elkaar gebracht moeten worden. De jury is verrast door de originele visie waarin zij aangeven in plaats van een kunstmatige ‘harde’ barrière, willen inzetten op het inrichten van een ‘geluidsduinenlandschap’. Een nieuw landschap zo ontworpen dat het verkeersgeluid afneemt. Bovendien betrekken zij voor de energieopgave ook de wijdere omgeving in hun visie.

Deze titel verwijst naar een interview over GEO certificering met de Rijkbanen dat de NGF heeft gepubliceerd. De Rijk golfbanen zijn in 2020 alle 4 gehercertificeerd. Dit is een omvangrijk maar ook belangrijk proces. Hans Blaauw (directeur Het Rijk Golfbanen), Roel Smits (hoofdgreenkeeper Rijk van Nijmegen) en Martin Snider (general manager Rijk van Nijmegen) vertellen in dit interview waarom. Buiting Advies heeft deze vooruitstrevende banen mogen ondersteunen in dit traject. Lees hier het volledige artikel >>

Gezonder en gelukkiger zijn: dat wil iedereen natuurlijk wel! En in dat natuurlijk zit ‘m nu net de kneep: want hoe meer natuur in de stad en hoe natuurlijker die natuur is, des te gezonder en gelukkiger zijn de bewoners. In Jonkers magazine 4 kunt u daar alles over lezen. En in bijdrage nr. 4 krijgt u inzicht hoe hier vanuit HEEM (Gert-Jan Koopmans) en vanuit Buiting Advies (Ronald Buiting) invulling aan wordt gegeven. Dus snel op weg naar een leefbare, gelukkige en gezonde stad! We hoeven het alleen nog maar te gaan doen! En we helpen u graag!!

www.greenkeeper.nl  –  Auteur: Nino Stuivenberg

De Europese greenkeepersfederatie, Fegga, organiseert op dinsdag 30 maart een webinar over duurzaamheid met een aantal Nederlandse sprekers. De sessie wordt geleid door Koert Donkers, werkzaam voor de NGF en tevens bestuurslid bij Fegga. Ook NGA-voorzitter Jannes Landkroon en adviseur Ronald Buiting (Buiting Advies) komen aan het woord.

Samen bespreken zij de volgende onderwerpen:

  • Over duurzaam beheer, en waarom dit het antwoord is op de toekomst van golf;
  • Duurzaam beheer op de golfbaan – vallen en opstaan;
  • Duurzaam beheer – hoe breng je de boodschap over naar leden?;
  • De kijk van een specialist op bosbouw en ecologie in Nederland;
  • Ecosysteemdiensten;
  • Kijken naar het nu en de toekomst van de maatschappij, met veel kansen voor golf.

Het webinar is gratis te bekijken via deze link. Bekijk je de meeting rechtstreeks via Zoom, gebruik dan Meeting ID 858 5439 5500 en als passcode 789329.

Datum: dinsdag 30 maart
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur
Platform: Zoom

 

Ik ben Gijs Smeenk en studeer Bos- en natuurbeheer op hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens mijn studie heb ik gekozen voor de specialisatie Beheer van Bos en Natuur (BBN). Op het moment volg ik mijn stage bij Buiting Advies, deze stage is begonnen op 08-02-2021 en eindigt op 16-04-2021.

Tijdens mijn stage hou ik mij bezig met het onderzoeken van het verschuiven van de winterhardheidszones ontwikkeld door de USDA. Hierbij ga ik kijken welke winterhardheidszones mogelijk in de toekomst in Nederland kunnen komen door klimaatsverandering en welke boomsoorten daaraan gekoppeld kunnen worden. Zo zal er een onderzoek klaarliggen om nieuwe boomsoorten te kunnen introduceren op basis van de winterhardheid voor het moment dat het klimaat hier te warm wordt voor de huidige boomsoorten. Het onderzoek is gericht op het introduceren van nieuwe soorten in stedelijk gebied.

De Nieuwe wAarde staat voor een nieuwe visie en aanpak bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Doel is het gelijktijdig realiseren van een klimaatadaptieve, biodiverse én gezonde leefomgeving.

Mijn naam is Alieke Larooij. Ik ben 22 jaar en studeer HBO Bos- en natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Van jongs af aan schreef ik al in ‘vriendenboekjes’ dat ik later boswachter wilde worden. Dit enthousiasme werd ook aangewakkerd omdat ik vaak op woensdagmiddag mee mocht met een buurvrouw. Zij werkte als vrijwilliger bij het Boomkroonpad en gingen we samen op zoek naar paddenstoelen, insecten, vogels en noem maar op.

Ik loop stage bij Buiting Advies, omdat ik wil ondervinden hoe het is om bij een ecologisch adviesbureau te werken. In mijn stageonderzoek ga ik mij bezig houden met de ecosysteemdiensten op golfbanen en hoe deze benut en ingevuld kunnen worden. Dit doe ik door digitale data te verzamelen en te verwerken tot een overzichtelijke tool die gebruikt kan worden in de golfbaandataviewer.

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. De variatie aan planten en dieren neemt nog altijd af. Gelukkig kan daar op vrij eenvoudige wijze iets aan gedaan worden: de introductie van ecologisch bermbeheer.