Updates bosbeheerplannen diverse golfbanen

Deze maand stond in het teken van de herijking van verschillende bosbeheerplannen voor de golfbanen Almeerderhout Golfclub, Het Rijk van Nunspeet en Royal Antwerp Golf Club. Op deze golfbanen staan schitterende bosopstanden waar elke 6 jaar een bosbeheerplan voor geschreven moet worden. Vanwege een prettige en duurzame samenwerking mag Buiting Advies dit voor de golfbanen nogmaals uitvoeren en herijken.

Door het herijken van de bosbeheerplannen kon elk bosperceel op de golfbanen opnieuw bekeken en beoordeeld worden. Op de manier kon de visie, die in samenwerking met elke golfbaan apart is opgesteld, verder geïmplementeerd worden. Dit kan middels verschillende beheermaatregelen. Zo kan er rondom tees en greens meer licht en lucht gecreëerd worden, op andere plekken bomen en struiken ingeplant worden, in de bosopstanden de bosstructuur verder versterkt worden, of over de hele golfbanen exoten verwijderd worden.