Monitoring bermen in Horst aan de Maas

In 2020 heeft Buiting Advies een #bermbeheerplan opgesteld voor gemeente Horst aan de Maas. Daarbij is tevens aandacht uitgegaan naar de specifieke rol die bermen kunnen vervullen voor bedreigde soorten. Met betrekking tot vlinders als het #spiegeldikkopje was de verwachting dat bermen liggend rondom de veengebieden wel eens belangrijke rol zouden kunnen vervullen als o.a. nectarleverancier.
Eén van die bermen ontwikkelt zich mooi en is inmiddels structuurrijker met mooie populaties van één van de belangrijke nectarplanten, de kale jonker.
Al vele jaren waren geen meldingen bekend van het spiegeldikkopje in die berm, maar in 2023 troffen wij op één dag vier exemplaren aan van deze zeer zeldzame, beschermde en bovendien prachtige soort. Twee exemplaren drinkend op kale jonker, één op duizendblad en één op akkerdistel.