Win-win-win situatie voor Het Rijk van Nunspeet

Sinds 10 jaar mag Buiting Advies een bijdrage leveren aan het beheer van de groene omgeving op de 4 Rijk-banen. Belangrijk onderdeel is altijd het zorgen voor voldoende licht en lucht rond (alle!) greens en tees gericht op het creëren van een optimale speelkwaliteit. Vanuit dat oogpunt is afgelopen voorjaar de greenomgeving rond hole Zuid 3 aangepakt. Daarbij zijn aan de zuidzijde van de green alle douglassparren verwijderd, terwijl alle inheemse soorten (grove den, ruwe berk, zomereiken, maar ook lijsterbes en vuilboom) zijn gespaard. Het resultaat is verbluffend. Doordat de green nu (wel) voldoende licht en lucht krijgt is het grasbestand, mede door een intensieve behandeling door De Enk, sterk verbeterd.

De green van Zuid 3, eerst een zorgenkindje, heeft na een groeiseizoen dus al dezelfde hoge kwaliteit als alle andere greens op Nunspeet. Daarnaast is beeldkwaliteit van deze par 3 sterk verbeterd. Ook is de, voor Nunspeet karakteristieke natuurlijke geonduleerdheid, prachtig zichtbaar geworden. Tevens ‘opent’ de greenomgeving zich nu op schitterende wijze vanaf alle tees. En doordat de inheemse bomen en struiken nu ongestoord kunnen uitgroeien, en Nunspeet ook nog extra (inheemse!) bomen en stuiken gaat aanplanten, wordt ook de biodiversiteit versterkt. Echt 3 vliegen in 1 klap dus!