Monitoring bijen en vegetaties Hilversum

De gemeente Hilversum vindt het belangrijk dat de wilde bijen in de gemeente voldoende worden beschermd. Daarom is in 2020 gestart met drie pilotgebieden. Een kort droog en schraal grasland (voorheen gazon) in het Kamrad, de nieuw aangelegde Anna’s Berg en een gazon dat met een bloemen mengsel is omgevormd tot bloemrijk grasland in Kerkelanden.

In deze gebieden heeft Buiting Advies onderzocht of hier planten groeien die van grote waarde zijn voor wilde bijen. Van deze plantensoorten is de soort en de mate van voorkomen vastgesteld. Ook zijn voor de drie gebieden beheer- en inrichtingssuggesties gegeven om de vegetatie nog geschikter te maken voor wilde bijen en andere bloembezoekende insecten.