Beschermde soorten en het bermbeheer in Horst aan de Maas

De ecologen van Buiting Advies ontzorgen sinds 2017 gemeente Horst aan de Maas op het gebied van het handelen met beschermde dieren en planten bij het beheer van hun bermen en sloten. Hiervoor hebben wij van 2017 t/m 2019 de gemeente doorkruist op zoek naar beschermde soorten en hun sporen, nesten en mogelijke verblijfplaatsen (bijvoorbeeld boomholten die kunnen worden gebruikt door vleermuizen).

In 2020 in deze opdracht verlengd en ligt de focus op het aanpassen van het beheer, zodat beschermde en bijzondere soorten beter worden beschermd. Bijvoorbeeld door creëren van extra schuilplekken en het beter beschermde van belangrijke nectarplanten tijdens het maaien.

Ook heeft Buiting Advies parallel aan het Ontzorgpakket een ecologisch bermbeheerplan voor de gemeente opgesteld. Door deze twee opdrachten integraal te benaderen is een bermbeheerplan ontstaan dat tevens voldoet aan de Wet natuurbescherming en niet alleen rekening wordt gehouden met de planten, maar ook met de dieren die gebruik maken van de bermen.

De komende jaren zetten wij onze inspanningen voor het Ontzorgpakket voort, waarbij wij ons tevens richten op andere bijzondere soorten die mogelijk in de wegbermen en sloten van de gemeente voorkomen.