Purmerend Zuid, overgang tussen stad, polder en bos

In het zuiden van de stad Purmerend is men voornemens in de toekomst de laatste rand met woningen te bouwen in de polder. Ten zuiden van deze polder ligt het Purmerbos en de overige delen grenzen aan het open polderlandschap. Voor projectontwikkelaar Synchroon heeft Buiting Advies onderzocht hoe deze toekomstige woonwijk bij kan dragen aan een geleidelijke overgang tussen stad, polder en bos.

Deze ligging zorgt voor unieke kansen voor dieren en planten. De inrichting van de toekomstige wijk is dan ook helemaal gericht op het creëren van leefgebied voor de soorten uit de stad, polder en bos. Hierbij hebben wij ons gericht op specifieke soorten uit deze landschappen die ook daadwerkelijk in de omgeving voorkomen en tevens in een groene woonwijk kunnen overleven. Dit vergroot de kans op succes en het zien van bijzondere dieren en planten in de toekomst.

Nu is het afwachten of Synchroon door de gemeente Purmerend wordt gekozen als ontwikkelaar en wij deze unieke kansen ook echt mogen verwezenlijken.