Effecten van straatverlichting Horst aan de Maas

Gemeente Horst aan de Maas is voornemens omwille van de veiligheid een fietspad te verlichten. Buiting Advies concludeerde na een quickscan dat een erg grote inspanning nodig is om dit fietspad conform het vleermuisprotocol te onderzoeken. Daarom hebben wij geadviseerd te onderzoeken of een overtreding ook kan worden voorkomen. Hiervoor hebben wij contact gezocht met de provincie Limburg en langs het fietspad alle potentiële beschermde functies (voortplantings- en rustplaatsen per boom en vliegroutes en foerageermogelijkheden voor vleermuizen) in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben wij een voorstel voor het verlichtingsplan gemaakt en kan een overtreding worden voorkomen. Dit scheelt de gemeente Horst aan de Maas veel doorlooptijd en geld doordat geen uitgebreid vleermuisonderzoek noodzakelijk is en wordt de veiligheid vergroot. Tevens blijven alle mogelijke functies voor vleermuizen behouden, een win-winproject dus.