• plangebied

  • ringslang

  • das

Vondst ringslang en das in Nieuw-Loosdrecht

In gemeente Nieuw-Loosdrecht dicht tegen de stad Hilversum aan zijn plannen om een woning te realiseren. Op dit perceel staat ook een bosje en ligt een deel van het terrein braak waarop zich riet heeft gevestigd. Uit een quickscan bleek dat dit terrein mogelijk werd gebruikt door de ringslang, bunzing, wezel en als broedplaats door roofvogels.

Omdat deze soorten wettelijk beschermd zijn hebben wij onderzocht of deze soorten daadwerkelijk gebruik maken van het perceel. Voor elke soort zijn andere voorschriften over hoe deze dienen te worden onderzocht. Zo zijn voor de bunzing en de wezel speciale camera’s geplaatst (cameraval met struikrover). De bunzing en wezel zijn hiermee niet aangetroffen. Wel toonde een das interesse in de lokstof en bewoog een ringslang voor de camera.