Waterproblematiek bij piekbuien opgelost door herinrichting park

Door Niek van Langen – projectleider SmitsRinsma

De gemeente Altena heeft zich tot doel gesteld de waterproblematiek bij piekbuien in de kern van Sleeuwijk duurzaam op te lossen. De ruimte hiervoor wordt gezocht binnen het aanwezige park met daarin een natuurijsbaan en visvijver. Voor de herinrichting van dit park is door Buiting Advies in samenwerking met Lijmbach tuin- en landschapsarchitectuur en in overeenstemming met omwonenden een definitief ontwerp opgesteld. SmitsRinsma is gevraagd om dit ontwerp, met daarin een voorstel voor meer bergingscapaciteit, te vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan.

Uitgangspunt is om het peil in bestaande watergangen en de vijver in de komende jaren trapsgewijs met 30cm te verlagen. Daarnaast worden er retentiebekkens gerealiseerd om overtollig water op te vangen. Middels de vervanging van waterbouwkundige constructies (duikers en beschoeiing), het plaatsen van een stuw, aanbrengen van spindels en het verlengen en verbreden van watergangen ontstaat er een optimale situatie voor doorstroming en een systeem dat volledig te reguleren is. Hiermee is naast het invulling geven aan de waterproblematiek ook rekening gehouden met het gebruik door de ijs- en visvereniging.

Ook het park wordt binnen het project gerevitaliseerd. Daarbij worden onder meer de asfaltpaden gereconstrueerd, kleine bouwkundige constructies vervangen (o.a. vissteiger en ijstrap), singels gedund, bomen aangeplant en worden delen ingezaaid met kruidenmengsels.

Op dit moment vindt de aanbesteding plaats en is de verwachting dat de uitvoering in november 2020 zal starten. De oplevering is gepland voor maart 2021.