Het Citadelpark in Gent (Vlaanderen) is toe aan een aanzienlijke opknapbeurt. Het intensieve gebruik en de sleetse inrichting in combinatie met het cultuurhistorisch en maatschappelijk belang vormde aanleiding voor een algehele herziening van het park. H+N+S landschapsarchitecten heeft deze taak op zich genomen en stelde een ambitieuze en doortastende ontwerpgrammatica op voor de revitalisering van het park. In navolging hiervan werkt H+N+S samen met Buiting Advies aan een landschapsbeheerplan. In dit plan wordt de nieuwe inrichting en het duurzame beheer daarvan verder gedetailleerd en geformaliseerd. Samen met een aantal gerichte ontwerpopgaven brengt dit plan het Citadelpark in een transitie naar een toekomstbestendige, groene oase, ondergebracht in een historisch park.

Golf is een unieke sport, ontstaan in de natuur. Op Golfpark Spandersbosch gaan natuur en sport hand in hand. De golfbaan is gelegen in het prachtige Goois Natuurreservaat. Spelers genieten daardoor dagelijks van de unieke planten- en dierenwereld. Om deze bijzondere combinatie van golf en natuur ook voor de toekomst veilig te stellen is Golfpark Spandersbosch dit voorjaar gestart met het ‘Committed to Green-traject’ van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Doel van Spandersbosch is om in 2016 het internationale GEO-certificaat van de Golf Environment Organization te behalen. Ronald Buiting zal dit traject op verzoek van Spandersbosch begeleiden.

Afgelopen november 2014 is het GEO-certificeringstraject op golfbaan Het Rijk van Nijmegen gestart. Ronald Buiting mag als GEO-certificeerder dit traject begeleiden. In de komende maanden wordt als eerste stap de huidige situatie met betrekking tot de 6 GEO-thema’s in kaart gebracht. Bij de uitvoering van de inventarisatie wordt een student van Hogeschool VanHall Larenstein betrokken. Door met een HBO-opleiding samen te werken en een student de kans te geven kennis en informatie op te doen wordt al direct concreet invulling gegeven aan het zesde GEO-thema: de golfbaan in relatie tot ‘Mens en samenleving’. Andere aandachtspunten die in het bijzonder belangrijk zijn voor de golfbaan, zijn de aandacht voor mens, natuur en milieu (al aanwezig binnen de bedrijfsvoering), het benoemen én uitdragen van de bijzondere identiteit (de historie van de omgeving) en GEO als PR-instrument. Een GEO-erkenning zal voor Golfbaan Het Rijk van Nijmegen wederom een kroon op het vele goede werk zijn.

Voor de eerste maal in de historie van de NGA is, in samenwerking met Buiting Advies, een excursie georganiseerd naar het Duitse Haxterpark Paderborn. In totaal zijn 40 greenkeepers, donateurs en baancommissarissen afgereisd. Haxterpark is de eerste golfbaan in de BRD met een GEO-certificaat. Doel van de trip is informatie opdoen over de invulling van GEO op deze baan en de aankomende Greendeal.  Vooral bij dat laatste leeft de vraag wat deze Deal van greenkeepers gaat verlangen.
Ronald Buiting verzorgde een presentatie waarin hij in gaat op de datavoorziening in het kader van de Green Deal. De belangrijkste boodschap is dat er op zeer korte termijn veel meer data over het beheer van de golfbaan moet worden verzameld. De noodzaak om meer data vast te legen komt voort uit de opbouw van de Green Deal van de NGF. Greenkeepers vervullen daarbij een sleutelrol.
Het bezoek aan Haxterpark Paderborn was zeer nuttig, waarbij veel nieuwe inzichten zijn gedeeld.
De presentatie van Ronald kunt u hier inzien. M.b.v. de 6e slide kan de wandeling over de baan worden bekeken! Voor het auditverslag van Haxterpark klik hier. Wilt u Haxterpark op de GEO-site bezoeken klik dan hier.

Verspreid over Nederland is een flink aantal Natura 2000-gebieden aangewezen. Deze gebieden maken onderdeel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en worden beschermd om de aanwezige biodiversiteit te behouden. Voor de aangewezen Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. Het opstellen van de beheerplannen gebeurt veelal door de provincies, in overleg met betrokken partijen, als natuurbeheerders, agrariërs, recreatieondernemers etc. Een van de ecologen van Buiting Advies zal Provincie Overijssel de komende maanden intensief ondersteunen bij het opstellen en afronden van een aantal Natura 2000-beheerplannen.

Het afgelopen jaar heeft Ronald Buiting als GEO-auditor het GEO-traject op golfclub Zeegersloot begeleid. Bijzonder is dat de interesse tijdens het project steeds verder is toegenomen. Dat komt vooral omdat tijdens het GEO-traject allerlei zaken werden ontdekt waardoor de golfbaan zichzelf kan gaan verbeteren. Belangrijk onderdeel van GEO is het ontwikkelen van de GEO-visie. In deze visie is duidelijk verwoord welke unieke identiteit op Zeegersloot aanwezig is en hoe die verder kan worden versterkt. Op basis van de visie zijn voor de verschillende GEO-aandachtsgebieden werkplannen ontwikkeld. Door het uitvoeren van de werkplannen worden de kwaliteiten van Zeegersloot in de komende jaren verder versterkt. Klik hier voor de GEO-nieuwsbrief van Zeegersloot.

Met ingang van maart dit jaar is het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) voor iedereen beschikbaar als open data. Door hoogtegegevens toe te voegen aan kaarten kan een completer beeld worden gegeven van de ruimte. Niet alleen wordt zo de derde dimensie van het landschap in de kaart gevisualiseerd, ook kunnen tal van analyses worden uitgevoerd door de AHN te vergelijken met bijvoorbeeld bodem, hydrologie of vegetatie. In de komende periode voegt Buiting Advies de AHN2 standaard als extra kaartlaag toe aan bestaande en nieuwe viewers van al haar klanten.

In het Cirkelbos vlak bij Almere bevinden zich verschillende kunstobjecten van 1ha. Dit zijn zogenaamde museumkamers. De inrichting van de boskamers zijn een initiatief van Stichting Bosland. In één van die kamers wordt het ontwerp Tempo gerealiseerd. Tempo is een ontwerp van Boto van der Meulen. Het is een traag groeiend bos van -uiteindelijk- 100 bomen. De oudste boom is in 1984 geplant, gelijktijdig met de ‘start’ van Almere. Sinds dien wordt er jaarlijks een boom bijgeplant. Dit jaar dus de boom uit 2014. Bij iedere boom ligt een tegel met daarop het jaartal van de aanleg. Elk jaar komt een grote groep mensen bijeen om via flessenpost berichten onder de tegel  te posten. Afgelopen zaterdag was het weer zover. Door zowel kinderen als volwassenen zijn tientallen berichten begraven, die over 100 jaar weer worden opgegraven. Buiting Advies ondersteunt Stichting Bosland bij het realiseren van nieuwe boskamers en bij het dagelijks beheer van het Museumbos.

Landgoed Snippendael is een bescheiden particulier landgoed op de grens van het IJsseldal en de Veluwezoom. Net als bij de omringende landgoederen in het Gelders Arcadië staat de unieke ligging garant voor bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken. Maar wat zijn nu feitelijk de cultuurhistorische waarden van Snippendael? In een cultuurhistorische analyse van het landgoed bracht Ralph de Jong van Buiting Advies deze bijzondere waarden in beeld. Ondersteund door Aksis landschapsarchitecten en het uitgebreide archief van de landgoedeigenaar kwamen interessante feiten aan het licht. Opvallend is bijvoorbeeld de historische zichtas die een kijkje biedt op de kerktoren van Hoog Elten evenals een relict van de oude malenbossen.