Buiting Advies assisteert bij opstellen Natura 2000-plan

Verspreid over Nederland is een flink aantal Natura 2000-gebieden aangewezen. Deze gebieden maken onderdeel uit van het Europese Natura 2000-netwerk en worden beschermd om de aanwezige biodiversiteit te behouden. Voor de aangewezen Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen worden opgesteld. Het opstellen van de beheerplannen gebeurt veelal door de provincies, in overleg met betrokken partijen, als natuurbeheerders, agrariërs, recreatieondernemers etc. Een van de ecologen van Buiting Advies zal Provincie Overijssel de komende maanden intensief ondersteunen bij het opstellen en afronden van een aantal Natura 2000-beheerplannen.