De universiteitsgolfclub Paderborn heeft als eerste golfbaan in Duitsland het GEO-certificaat behaald. Ronald Buiting voerde als GEOSA-auditer deze audit uit.

Buiting Advies heeft in het kader van de zorgplicht de boomcontroles op Papendal uitgevoerd. Daarvoor zijn allereerst alle op Papendal rond bebouwing aanwezige zorgplichtige bomen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ingebracht. Vervolgens zijn daar de bosranden langs wegen en paden aan toegevoegd. Daarna zijn de bomen en de randen met behulp van de VTA-methodiek beoordeeld. De resultaten zijn zowel op digitale kaart als in tabelvorm aangeleverd. Nog dit voorjaar wordt op Papendal op basis van de VTA-resultaten snoeiwerk uitgevoerd. Eerder was Buiting Advies verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het bosbeheerplan  voor  Papendal.  Dit  bosplan  wordt  dit  najaar  uitgevoerd.

Terra Ontwikkeling CV, een samenwerking tussen NIBC en Heijmans Vastgoed, is bezig met het ontwikkelen van een bijzonder project op de Wiener & Co locatie in Amsterdam. Op de Wiener & Co locatie was gedurende decennia een werf gevestigd. Nu wordt een modern wooncomplex met zowel woonhuizen als appartementen gerealiseerd (zie: www.wienerenco.nl)
Buiting Advies is gevraagd om op de Wiener & Co locatie een drietal spontaan opgeslagen Hollandse iepen (Ulmus ×hollandica) te beoordelen. De 3 bomen hebben lange tijd op een soort binnenplaats van de oude werf gestaan. Nu de Wiener & Co locatie opnieuw wordt ontwikkeld stelt Terra Ontwikkeling CV de vraag of de bomen veilig kunnen worden gehandhaafd en welke ingrepen noodzakelijk zijn om de bomen gezond oud te laten worden. Buiting Advies heeft deze vragen beantwoord.

Buiting Advies feliciteert IJssellandschap van harte met het behalen van het Certificaat als natuurbeheerder. IJssellandschap is beheerder van landgoederen en landerijen en bezit zelf 3600 hectare grond en 75 panden. Het certificaat dat IJssellandschap van stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer ontving, is een erkenning van het feit zij haar terreinen op kwalitatief goede wijze beheert en daarbij voldoende oog heeft voor instandhouding en versterking ervan. In 2007 stelde Buiting Advies een beheerplan op voor de ruim 1.200 hectare bos van IJssellandschap en werkt momenteel aan een opvolgend beheerplan. Hiermee streeft IJssellandschap ernaar het beheer met ten minste dezelfde hoge kwaliteit voort te zetten.

Ronald Buiting en Quirijn de Ruijter hebben op woensdag 22 januari de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club bezocht. Doel van het bezoek was om de bomen aan te wijzen die bij hole 14 & 18 moeten worden gekapt. Daarbij is zowel gekeken naar veiligheid, als naar het verder verhogen van de esthetische kwaliteit van de holes. Vervolgens is voor holes 13, 14 en 18 in het veld een beplantingsplan ontwikkeld. Bij hole 14 en 18 is het uitgangspunt van het beplantingsplan het -op termijn- duurzaam organiseren van de veiligheid richting het naastgelegen woonhuizen. Hiertoe zijn op verschillende locatie, op voldoende afstand van de tees, nieuwe  boomgroepen geprojecteerd. Bij hole 13 worden achter de green dennen geplant om het greenkeepergebouw aan het zicht te onttrekken. Daarnaast is op hole 13 op een golftechnisch strategische locatie een nieuwe groep dennen geprojecteerd. Deze nieuwe groep dennen moet de huidige groep, die het zicht vanaf de tee richting de green wegneemt, vervangen.

Golfbaan De Hoge Kleij is gesitueerd op landgoed Den Treek. Den Treek is een van de grootste particuliere landgoederen van Nederland. De Hoge Kleij heeft in 2013 besloten het beheer van de bospercelen en heideterreinen planmatig aan te pakken. Buiting Advies heeft op verzoek van De Hoge Kleij een beheerplan voor zowel de solitaire bomen, de bossen als de heidelocaties mogen ontwikkelen. Dit beheerplan is zowel door de rentmeester van Den Treek als het Utrechts Landschap zeer positief ontvangen.