VTA Nationaal Sportcentrum Papendal

Buiting Advies heeft in het kader van de zorgplicht de boomcontroles op Papendal uitgevoerd. Daarvoor zijn allereerst alle op Papendal rond bebouwing aanwezige zorgplichtige bomen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ingebracht. Vervolgens zijn daar de bosranden langs wegen en paden aan toegevoegd. Daarna zijn de bomen en de randen met behulp van de VTA-methodiek beoordeeld. De resultaten zijn zowel op digitale kaart als in tabelvorm aangeleverd. Nog dit voorjaar wordt op Papendal op basis van de VTA-resultaten snoeiwerk uitgevoerd. Eerder was Buiting Advies verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het bosbeheerplan  voor  Papendal.  Dit  bosplan  wordt  dit  najaar  uitgevoerd.