Start GEO op golfbaan Het Rijk van Nijmegen

Afgelopen november 2014 is het GEO-certificeringstraject op golfbaan Het Rijk van Nijmegen gestart. Ronald Buiting mag als GEO-certificeerder dit traject begeleiden. In de komende maanden wordt als eerste stap de huidige situatie met betrekking tot de 6 GEO-thema’s in kaart gebracht. Bij de uitvoering van de inventarisatie wordt een student van Hogeschool VanHall Larenstein betrokken. Door met een HBO-opleiding samen te werken en een student de kans te geven kennis en informatie op te doen wordt al direct concreet invulling gegeven aan het zesde GEO-thema: de golfbaan in relatie tot ‘Mens en samenleving’. Andere aandachtspunten die in het bijzonder belangrijk zijn voor de golfbaan, zijn de aandacht voor mens, natuur en milieu (al aanwezig binnen de bedrijfsvoering), het benoemen én uitdragen van de bijzondere identiteit (de historie van de omgeving) en GEO als PR-instrument. Een GEO-erkenning zal voor Golfbaan Het Rijk van Nijmegen wederom een kroon op het vele goede werk zijn.