Leidraad en ecopuntensysteem natuur-inclusief bouwen voor gemeente Hilversum

In opdracht van gemeente Hilversum heeft Buiting Advies de Leidraad Natuur-inclusief bouwen op mogen opstellen voor beschermde diersoorten m.b.t. nieuwbouw en verbouwingen. De Leidraad is afgelopen zomer afgerond en ingediend bij de gemeenteraad en haalde zo ook de regionale en landelijke pers.

We hebben onlangs vernomen dat de Leidraad unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.