Nieuwe stagiair: Dirk den Hollander

Ik ben Dirk den Hollander, momenteel vierdejaars student aan hogeschool Van Hall Larenstein. Tijdens mijn studie heb ik de specialisatie Beheer Bos en Natuur gevolgd waarbij het plan is om ook nog de minor Toegepaste Ecologie te gaan volgen. Hiernaast heb ik ook een minor gevolgd aan de universiteit in Wageningen. Studeren spreekt mij aan omdat je langzaam maar zeker je kennis vergroot over de wereld om je heen. Ik hoop op den duur mijn kennis toe te kunnen passen en mij in te zetten voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur.

Momenteel loop ik stage van 15-11-2021 tot en met 04-02-2022 bij Buiting Advies. Hierbij loop ik met het bedrijf mee om zo te leren wat er zoal komt kijken bij een ecologisch adviesbureau en leer ik theorie naar praktijk te brengen door bijvoorbeeld quick scans uit te voeren. Voor mijn opdracht stel ik een toegankelijke klimaatbomenlijst op die toepasbaar is in de Nederlandse steden. Met een veranderend klimaat leggen steeds meer boomsoorten in de steden het loodje waardoor er andere bomen aangeplant moeten worden die klimaatbestendig zijn en een zo hoog mogelijk ecologische waarde hebben. Deze lijst zal hiervoor gebruikt kunnen worden.

Ik kijk er naar uit om zoveel mogelijk te leren en ervaring op te doen met het werkveld!