GEO-certificering is visie!

Buiting Advies ondersteunt de Oegstgeester Golf Club bij het behalen van het GEO-certificaat. Tijdens het doorlopen van het On-Course-proces is bij de club de behoefte ontstaan eerst een stap terug te doen om een goede baanvisie te ontwikkelen. Deze ontwikkeling is op dit moment in  volle gang, waarbij twee visiedeelgebieden worden onderscheiden.

Deelgebied Randen en deelgebied Baan. Binnen Randen streeft de club naar het zo natuurlijk mogelijk inrichten van de omgeving, met louter inheemse bomen en struiken, een gevarieerde structuur en waar mogelijk staande dode bomen (groene specht!). Binnen Baan is gekozen voor een meer parkachtige inrichting, met bijzondere individuele bomen en boomgroepen (met een knipoog naar de Engelse landschapsstijl). Maar ook binnen Baan is zeker ruimte voor biodiversiteit: de randzones rond de vijvers worden verlaagd en vernat waardoor natte strooisel ruigte en riet tot ontwikkeling komt en waar de rough niet in het spel is worden kruidenrijk grasland met inheemse aan de groeiplaats aangepaste soorten ontwikkeld.

Bijzonder is dat de club de visie in eigen beheer ontwikkeld, waarbij wij ondersteunend mogen meekijken. En zo hoort het ook: GEO-certificering is visie!