Design Challenge ‘Onze Energie Ons landschap’

Buiting Advies heeft samen met HNS Landschapsarchitecten en RO&AD Architecten meegedaan aan de Design Challenge ‘Onze Energie Ons landschap’. Deze Design Challenge is onderdeel van de Landschapstriënnale 2021.

De beschrijving van ons team en de uitvraag zijn is hier na te lezen. In dit filmpje presenteert Frank Talsma (HNS) ons project. Voor de presentatie aan de jury die de 6 genomineerden op 16 april heeft bekeken, is deze poster gemaakt.

De jury schrijft over ons voorstel: De jury oordeelt dat het hier om een interessant team gaat waarin naast landschappers en architecten ook een ecoloog is betrokken. Waarmee aandacht voor het verbeteren van de natuurkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit wordt geborgd. Het team brengt veel ervaring met grote complexe (infrastructurele)projecten mee, waarin verschillende partijen en veelal tegengestelde belangen bij elkaar gebracht moeten worden. De jury is verrast door de originele visie waarin zij aangeven in plaats van een kunstmatige ‘harde’ barrière, willen inzetten op het inrichten van een ‘geluidsduinenlandschap’. Een nieuw landschap zo ontworpen dat het verkeersgeluid afneemt. Bovendien betrekken zij voor de energieopgave ook de wijdere omgeving in hun visie.