Otter gespot in Spankeren

De otter is met een opmars bezig. Hier mochten wij bij Buiting Advies onlangs getuige van zijn. De otter is een solitair levend roofdier in zoet water en tot in de eerste helft van de vorige eeuw talrijk aanwezig in Nederland. Door watervervuiling, toenemende verkeersdruk, versnippering van hun habitat (leefruimte) en uitbreiding van de visserij nam de populatie af totdat ze in 1989 uitstierf in Nederland (bron: WUR). Zo’n 15 jaar later is de otter geherintroduceerd en met succes. 31 exemplaren zijn in 6 opvolgende jaren uitgezet in de Weerribben in Overijssel. In 2020 zijn er in totaal al zo’n 450 otters geteld in Nederland.

Het succes van de uitzetting is te danken aan de verbetering van een goede waterkwaliteit en kwaliteit van het habitat van de otter. Bescherming en werken aan natuur heeft dus zin! De kans om een otter tegen te komen vlak bij je eigen deur, wordt dan ook steeds groter. Dit realiseerden we ons bij Buiting waar we gesitueerd zijn aan het Apeldoornskanaal. Zou het kunnen dat we haar hier kunnen treffen? Een blik op de omgeving van het kanaal leek ons vermoeden doen groeien. Mooie brede rietkragen, brede flauwe oevers, helder water met vis en het kanaal komt uit op de IJssel waar de otter(sporen) al regelmatig aangetroffen wordt rondom Doesburg. Een blik onder de eerste de beste brug deed ons vermoeden bevestigen. Sporen! Geen twijfel mogelijk, in de zogenaamde spraints (uitwerpselen) waren schubben zichtbaar.

Het bijzondere is dat otters niet een brug onderdoor zwemmen, maar ervoor kiezen om dat via de kant te lopen. Als een brug een kant heeft van steen is de kans dat hier ottersporen te vinden zijn dan ook heel groot. Ze leggen deze spraints namelijk graag op een opvallende plaats. Hoewel we van de sporen al erg blij werden, wilden we haar natuurlijk het liefst ook zien. Aangezien de otter overwegend een nachtdier is, hebben we besloten om een cameraval te plaatsen. En ook hierbij hadden we gelijk raak. De eerste nacht hebben we haar meteen vastgelegd (14 april 2021). Voor de camera laat ze zien hoe ze haar zogenaamde ottergeil afzet. Dit wordt waarschijnlijk gebruikt om seksuele signalen af te geven. Een heel goed en hoopvol teken vinden wij! Om te onderzoeken of ze ook voorkomt in een nabij gelegen meer, hebben we daar ook camera’s geplaatst. Dit meer is in privé bezit en de eigenaren waren zeer gastvrij en verleenden ons alle medewerking. Helaas hebben we hier geen tekenen van de otter gevonden. Om van het kanaal naar het meer te komen is het nodig om een drukke weg over te steken. Hadden we haar rondom het meer wel aangetroffen dan was het zeker nodig geweest om voorzieningen te treffen die zouden zorgen voor een veilige oversteek.

Onze waarneming is dermate bijzonder bevonden dat deze snel opgemerkt is door één van de vrijwilligers van de Zoogdiervereniging. Dit is aanleiding geweest tot het maken van een radio-interview en het opnieuw onder de aandacht brengen van het gevaar van de weg voor de otter.

Jeroen Willems & Babette Eijkelenkamp