Nieuwe zoekopdracht

Niet tevreden met de zoekresultaten hieronder? Probeer het dan nogmaals:

8 zoekresultaten voor: VTA

1

Werkprotocol en VTA voor het Rijk Golfbanen

De omgang met beschermde flora en fauna is in Nederland via de Wet Natuurbescherming (voormalige Ffwet) georganiseerd. Om op een golfbaan aan de eisen vanuit de Wet Natuurbescherming te voldoen is het van belang eerst alle soortgroepen te inventariseren (vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vissen, vlinders, libellen en planten). Buiting Advies heeft deze inventarisaties gedurende afgelopen […]

2

Ontwikkeling boomzorgsysteem en VTA Golfclub Elmpterwald

Ontwikkeling boomzorgsysteem en VTA Golfclub Elmpterwald Net als in Nederland is een eigenaar van een boom ook in Duitsland aansprakelijk voor schade aan mensen en goederen die door die boom wordt veroorzaakt. Buiting Advies heeft voor Golfclub Elmpterwald een boomzorgsysteem ontwikkeld. Daarbinnen is een Visible Tree Assessment (VTA) aan alle zorgplichtige bomen uitgevoerd. Tevens is […]

4

VTA Nationaal Sportcentrum Papendal

Buiting Advies heeft in het kader van de zorgplicht de boomcontroles op Papendal uitgevoerd. Daarvoor zijn allereerst alle op Papendal rond bebouwing aanwezige zorgplichtige bomen in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ingebracht. Vervolgens zijn daar de bosranden langs wegen en paden aan toegevoegd. Daarna zijn de bomen en de randen met behulp van de VTA-methodiek […]

6

Visual Tree Assessment 77.000 bomen gemeente Berkelland

In opdracht van gemeente Berkelland is Buiting Advies gestart met de inspectie (VTA) van 77.000 bomen in het buitengebied van de gemeente. Hiervoor hebben wij onze krachten gebundeld met de Koninklijke Ginkel Groep, die werkt volgens het Pius Floris-concept. Van elke boom wordt de locatie nauwkeurig vastgelegd, waarna de boom wordt geïnspecteerd op gebreken en […]