16 september: bijeenkomst ‘GEO 2020, license to operate’

16 september wordt door de NGF in de evenementenhal in Gorinchem een bijeenkomst rond het kwaliteitszorgsysteem GEO georganiseerd.

Met 110 golfbaanbeheerders loopt Nederland voorop in het aantal banen dat met het kwaliteitszorgsysteem GEO werkt. Internationaal wordt inmiddels ook de waarde ingezien en vindt de methode bredere toepassing, omdat het een sterke troefkaart is in het overleg met overheden en stakeholders, maar bovenal omdat het de weg wijst naar meer kwaliteit tegen lagere kosten.

Op 16 september wordt met meerdere presentaties ingegaan op dit onderwerp. Het programma ziet er als volgt uit:

Opening door Richard Kooloos, bestuurslid NGF (onder voorbehoud)

GEO: onCourse for the future
Jonathan Smith, de CEO van GEO, zal toelichten hoe GEO zich ontwikkelt in Europa als de standaard voor golfbaanbeheer. Ook zal hij een primeur aankondigen.

GEO: nut & Noodzaak
Joris Slooten, manager Beheer & Exploitatie (NGF), gaat, in het kader van de Green Deal Sportvelden, in op nut en noodzaak van het doorontwikkelen van GEO als onderdeel van de zelfregulering voor de golfsector.

GEO: stappenplan
Ronald Buiting van Buiting Advies, licht het verbeterde begeleidingstraject naar certificering toe. Het resultaat mag er wezen: nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Ook zal Ronald de nieuwe publicatie Wegwijs in Natuurwetgeving voor Golfbanen presenteren.

GIS: datavisualisering
Ronald Buiting en Guido Hamelink  gaan in op de kracht van het NGF-platform www.golfbaandataviewer.nl, de standaard die bestaande GIS-oplossingen verbindt.

GEO: strategie & Communicatie
Tjeerd de Zwaan, voorzitter van de NGF-commissie Duurzaam!Golf, gaat in op het strategische belang van GEO.

GEO: vogelvriendelijk beheer
Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland, zet zich al jaren in voor vogelvriendelijk beheer van golfbanen. Hij brengt een primeur en zal een volgende stap aankondigen in de missie van Vogelbescherming Nederland om golfbanen nog vogelvriendelijker te maken.

GEO: succes in de praktijk
Dirk Jan Vink, Golfbaan Welderen en Golfbaan Bleijenbeek, en Hans Blaauw, Het Rijk Golfbanen, zetten in hun presentaties uiteen op welke wijze zij het GEO-proces in hun organisatie op strategisch niveau leidend gemaakt hebben.

Hans Blaauw, directeur Het Rijk Golfbanen: “Duurzaamheid is geen hobbyisme… Als het misgaat, moet het bij een controle duidelijk zijn wie er in het politiebusje stapt”

GEO: nieuwe gezichten
De groep begeleiders die namens de NGF GEO-audits uitvoert, is recent uitgebreid. De nieuwe begeleiders Johannes Regelink en Margreet ter Steege stellen zich voor. Max Zevenbergen, die recent als nieuwe GEO-verifier is erkend, wordt ook geïntroduceerd.

GEO: uitreiking certificaten
Zoals gebruikelijk worden de golfbanen die recent gecertificeerd zijn in het zonnetje gezet en gehuldigd. Zij ontvangen het certificaat uit handen van GEO-directeur Jonathan Smith .

De dag begint om 08:30 uur met een ontvangst. Om 12:30 uur is de bijeenkomst ten einde en wordt een lunch verzorgd. Om 13:00 uur kan (op eigen gelegenheid) een bezoek aan het KLM Open worden gebracht. De kosten voor deelname bedragen € 20,- per persoon. Dit is inclusief toegang tot het KLM Open, deelname aan het seminar en een lunch, maar exclusief parkeren nabij The Dutch (parkeerkaart is te bestellen via klmopen.nl).

Aanmelden kan via deze link.