Visie & werkplan groene omgeving Kennemer Golf & Country Club

De Kennemer Golf & Country Club is een echte duinbaan met een links karakter. Natuurlijke duinen, korte vegetaties, struweel, mooie individuele bomen (zomereiken!), hier een daar percelen met oude Oostenrijkse dennen en open stuifzand bepalen het karakter van deze bijzondere baan. Maar zeker ook de volop aanwezige vergezichten spelen bij de totaalbeleving een belangrijke rol.

In de afgelopen jaren is veel struweel, met name Amerikaanse vogelkers, verwijderd. Daardoor heeft de baan een meer open karakter gekregen. Binnen dit project is het eerste doel om een gezamenlijke, gedragen, visie te ontwikkelen waarin wordt vastgelegd welk landschappelijk beeld uiteindelijk op de Kennemer zal worden gerealiseerd. Het gaat daarbij om het nauwkeurig benoemen van de identiteit van de Kennemer en de daarbij behorende landschappelijke beelden: de ‘stip op de horizon’ voor een periode van 25 jaar. De groenvisie is daarmee te vergelijken met de baanvisie als het om golf gaat of met het onderhoudsplan voor de gebouwen. Ook daar is sprake van een lange termijn visie.

Binnen het tweede deel van het project is een werkplan ontwikkeld gericht op het planmatig en duurzaam vormgeven van het beheer van de groene omgeving voor de komende 2x 6 jaar. In dit werkplan zijn de beheermaatregelen vastgelegd die in de groene omgeving worden uitgevoerd om de ‘stip op de horizon’ een stap dichterbij te brengen. Zowel de visie, als het werkplan zijn met de baanarchitect, Martin Hawtree, in het veld besproken.