Natuurbeheerplan park Bremweide

In opdracht van Stad Antwerpen heeft Buiting Advies een Natuurbeheerplan geschreven voor het bijzondere park Bremweide. Bremweide, ontworpen door de befaamde landschapsarchitect Jaques Wirtz, kent geen aangelegde paden en vormt daarmee 30 hectare unieke struinnatuur in de stedelijke omgeving. Een uitgebreide studie bracht de vele gezichten en unieke eigenschappen van het park aan het licht. Op basis daarvan zijn ambitieuze, maar realistische doelen gesteld en zijn concrete beheermaatregelen geformuleerd en gepland. Het beheerplan is onlangs ter inzage gelegd en vervolgens in definitieve vorm opgemaakt. Komende maand wordt het plan ter vaststelling aan het College aangeboden.