In Nederland wordt van verschillende diersoorten overlast ervaren. Een steenmarter onder de motorkap, bruine ratten in gebouwen en brandende haren van eikenprocessierupsen zijn zomaar wat voorbeelden. Gemeenten krijgen regelmatig meldingen van inwoners en bedrijven omtrent overlast door (wilde) dieren. Samen met de gemeente Haaksbergen werkt Buiting Advies aan een document dat de gemeente kan gebruiken om overlast door in het wild levende dieren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Het voorkomen van dieroverlast, zonder dat de dieren hier last van hebben, is natuurlijk de eerste stap. Ook wordt overlast veroorzaakt door soorten die wettelijk zijn beschermd. Bestrijding van deze soorten kan leiden tot overtreding van de wet. Zelfs het opzettelijk verstoren van bepaalde soorten is soms al strafbaar.

In het dierbeleidsplan wordt advies gegeven welke stappen de gemeente en burgers kunnen nemen om overlast door de verschillende soorten te voorkomen. Samen met de gemeente Haaksbergen is een lijst met soorten opgesteld die vaak overlast veroorzaken. Bij deze soorten worden tips gegeven hoe overlast kan worden voorkomen zonder dat de dieren hier onder lijden. Bij bepaalde soorten of vormen van overlast, is de schade of de ervaren hinder niet makkelijk te voorkomen en kan het zelfs noodzakelijk zijn dat dieren moeten worden verstoord, weggevangen of in het uiterste geval gedood om de overlast weg te nemen. Ook omtrent het bestrijden middels deze methoden wordt advies gegeven. Zo passen alle te nemen acties binnen de kaders van de huidige wetgeving en wordt zowel het dierwelzijn als de praktische uitvoerbaarheid van de overlastbestrijding geborgd.