Bosbeheer Scheveningse bosjes

Op basis van het door Buiting Advies opgestelde beheerplan voor de Scheveningse Bosjes is gemeente Den Haag van start gegaan met onderhoud- en herstelwerkzaamheden in het bos. De werkzaamheden betreffen een dunning, het terugdringen van het aandeel esdoorn en sneeuwbes, maar ook het planten van veel nieuwe bomen en struiken. Buiting Advies heeft de gemeente bijgestaan in de voorbereiding van de werkzaamheden. Behalve het uitzetten van de werkzaamheden in het bos is daarbij ook gewerkt aan informatievoorziening voor omwonenden en andere betrokkenen. Tijdens de planvorming zijn meerdere participatiemomenten georganiseerd waarbij geïnteresseerden gevraagd is mee te denken over de toekomst van dit bijzondere duinbos. In de aanloop naar de uitvoering zijn vervolgens informatiebijeenkomsten gehouden, waarbij uitgelegd is welke beheermaatregelen nodig zijn voor het behalen van de gezamenlijk vastgestelde beheerdoelen.

Meer informatie over het beheer van de Scheveningse Bosjes? lees hier verder.