Kap bos Almere

Naast de prachtige bossen en individuele bomen op de baan is Golfclub Almeerderhout ook eigenaar van een tiental hectaren bos buiten de baan. Als eigenaar is de golfclub verantwoordelijk voor het garanderen van de boomveiligheid.  Een deel van deze bossen heeft echter een slechte vitaliteit. Het zijn percelen met niet vitale fijnspar en gewone es aangetast door Essentaksterfte. Beide percelen worden volledig gekapt en opnieuw beplant met inheemse boom- en struiksoorten. Buiting Advies heeft de hele procedure begeleid. Samen met omwonenden is het ontwerp voor de nieuwe beplanting ontwikkeld. Begin april gaan de bomen en struiken de grond in!