In het voorjaar en de zomer van 2020 heeft Buiting Advies verschillende soorten geïnventariseerd in opdracht van de gemeente Hilversum. Doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in het voorkomen en de verspreiding van beschermde gebouw-bewonende soorten.

Verspreid over de gehele gemeente zijn huismussen, gierzwaluwen en drie soorten vleermuizen geïnventariseerd. Deze inventarisaties zijn grotendeels gedaan door een groot aantal transecten te lopen. Voor elke soort een eigen transect. De transecten zijn willekeurig verspreid geplaatst over de gehele stedelijke omgeving van de gemeente, op deze manier zijn alle wijken geïnventariseerd. Belangrijk is hierbij om alle onderzoekers hetzelfde tempo te laten lopen en op een gelijke wijze de observaties uit te voeren.

Zo zijn de gierzwaluwen onderzocht door naar het specifieke gedrag te kijken wat ze vertonen in de buurt van hun nestplaats, het zogenaamde gieren. Ze vliegen dan gierend langs bij de huizen. Bij de vleermuizen hebben we de sociale roepen geteld, met behulp van batloggers en naderhand een analyse gemaakt van deze geluiden.

In het voorjaar zijn de onderzoeken voor de huismussen en laatvliegers (vleermuissoort) uitgevoerd en in de late zomer volgt het onderzoek, tijdens de zogenaamde paarperiode, van de gewone en ruige dwergvleermuizen.