Verslag netwerkbijeenkomst Groene Lopers 16 oktober 2019

Op 16 oktober kwam het netwerk Groene Loper Overijssel bij elkaar in Buitencentrum Sallandse Heuvelrug. Zo’n vijfenveertig betrokkenen bij de Groene Lopers wisselden ervaringen uit en dachten na over de net gestarte provinciale campagne ‘1,1 miljoen bomen in Overijssel’.

Leon Uittenbogaard, projectleider Natuur en Milieu, en Sander van Dijk, programmaleider Natuur voor Elkaar, deden de aftrap voor deze dag. Leon vertelde dat de aanleiding voor de campagne ligt in een motie vanuit de D66-fractie van provinciale staten. Doel is om voor elke inwoner de komende jaren één boom te planten. Zo werken we samen aan klimaat, biodiversiteit en natuurbeleving.

De Groene Lopers kregen tijdens de bijeenkomst het aanbod van de provincie om elk 110 bomen gefinancierd te krijgen. Ook werden ze uitgedaagd om mee te denken over hoe we dit op een aantrekkelijke manier kunnen realiseren. Voordat de brainstorm daarover in groepen plaatsvond, luisterden we eerst naar Gerrit Maring van Groener Hengelo en naar Tim Asbreuk van Buiting Advies.

Bomenguerilla
Gerrit Maring van Groener Hengelo won met zijn ludieke, groene idee voor een ‘bomen guerilla’ tijdens de Groene Loper-conferentie in december 2018 een check van 500 euro.

Gerrit’s bomen guerilla is prikkelend bedoeld. Het doel? Meer activiteit generen rondom groen in de stedelijke omgeving door onverwachts een boom te planten. De boodschap van Gerrit: plant met je hart, maar gebruik wel je verstand! Want Gerrit is de eerste die toegeeft: overleg is de sleutel. Voor een (grootschalige) actie kun je bijvoorbeeld niet om de gemeente heen.

En hoe staat het met de plannen van Gerrit met die 500 euro? In mei dit jaar vond de GroenMarkt in Hengelo plaats. Daar kreeg Gerrit het idee om namens de Hengelose groene organisaties de gemeente een flinke boom aan te bieden op een prominente plek in Hengelo, bijvoorbeeld op de markt. De groene partnerpartijen in Hengelo zijn enthousiast.

Bomen & biodiversiteit
Ecoloog Tim Asbreuk van Buiting Advies nam ons vervolgens mee in de wereld van bomen en biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Bomen in de stad hebben tal van voordelen; van het tegengaan van hittestress tot betere luchtkwaliteit en van waterberging tot een positieve invloed op het welzijn van mensen.

En ook in het kader van de (enorme) afname in biodiversiteit, kunnen bomen het tij keren, pleit ecoloog Tim. De sleutel? Het herstellen van ecosystemen en de bijbehorende soortenrijkdommen.

Een aantal van Tim’s praktische bomentips op een rijtje:

  • Kies de juiste boom voor je locatie. Kijk welke bomen passen bij de grondsoort en kies voor diverse boomsoorten die bij elkaar ‘horen’, bijvoorbeeld de ruwe berk en de zomereik op droge, schrale grond;
  • Kies voor (met name) inheemse soorten;
  • Goede groei begint met goede aanplant. Houd de wortels bedekt en vochtig tot aan de aanplant (ook tijdens transport) en breng in een steriele bodem eventueel meststoffen en organische stoffen aan.

Brainstorm 1,1 duizend bomen
In vijf groepen brainstormden we tenslotte over de vraag hoe de Groene Lopers uitvoering kunnen geven aan het aanbod van de provincie om 110 bomen te planten in de Loper-gemeenten. Dit leverde veel ideeën op. Van het betrekken van de lokale, ecologische bomenkwekerijen tot een prijsvraag voor middelbare scholen: waar vinden jongeren dat er groen moet komen? Deze ideeën worden de komende periode verder uitgewerkt. Mensen die alsnog willen meedenken, kunnen zich melden bij Peter Mol van IVN (p.mol@ivn.nl). Op naar een mooi plantseizoen in 2020!