Wet natuurbescherming vleermuizen

Wilgen mogelijke bedreiging stroomvoorziening
Naast een stroomverdelingsstation in Gelderland staan vier grote wilgen. In het verleden zijn meerdere keren uit de bomen takken losgebroken. Door recent onderzoek kwam naar voren dat de bomen niet vitaal zijn. Indien de bomen zouden omvallen op het verdelingsstation of indien er opnieuw takken zouden uitbreken zou de stroomvoorziening in de stad ontregeld kunnen worden met mogelijk ernstige gevolgen.  Om dit te voorkomen werd besloten de bomen te vellen.

Uit een flora- en faunaonderzoek van Buiting Advies in de winter van 2016/2017 bleken enkele van de bomen over holten te beschikken die mogelijk gebruikt worden als vleermuisverblijfplaats. Dit kan echter alleen vastgesteld worden door ook in de zomer gericht vleermuizenonderzoek uit te voeren.

Om te voorkomen dat in die tussentijd een calamiteit op zou kunnen treden heeft Buiting Advies geadviseerd de bomen zover op te snoeien dat het directe gevaar is geweken en de holten nog beschikbaar blijven. Als uit onderzoek in de zomer blijkt dat er geen sprake is van gebruik door vleermuizen kunnen de overige delen van de wilgen relatief eenvoudig en zonder hoogwerker worden verwijderd.