Beheerplan Haeselaarsbroek gemeente Echt-Susteren
Het Haeselaarsbroek is een uniek en zeer waardevol natuurgebied in de gemeente Echt-Susteren (Limburg). Het gebied is slechts 20 hectare groot, maar herbergt een grote afwisseling aan bijzondere milieus. In het Haeselaarsbroek bevindt zich de bron van de Pepinusbeek, waar onder andere de uiterst zeldzame gewone bronlibel vliegt en zich voortplant. In de hellingveentjes  groeien ontelbare moerasviooltjes. Langs de poelen en op plagplekken groeien kleine zonnedauw en moeraswolfsklauw. Samen met de braamstruwelen vormen deze het habitat van de boomkikker. Een droger terreindeel bestaat uit struikheide met stekelbrem. Op de meeste plekken wordt het Haeselaarsbroek omsloten door broekbos.

Doel van het beheer in het Haeselaarsbroek is de instandhouding en ontwikkeling van natuurwaarden. De basis van het beheer bestaat uit begrazing met Konikspaarden. De paarden houden de vegetatie open en zorgen voor structuur en variatie. Indien nodig vinden aanvullende maatregelen plaats zoals handmatig verwijderen van opslag of aanvullend maaibeheer. Middels monitoring worden de ontwikkelingen van de bijzondere soorten en biotopen gevolgd.