Golfbaandataviewer
In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) ontwikkelde en beheert Buiting Advies de Golfbaandataviewer. Dit online platform ontsluit relevante informatie voor en over de golfsector via interactieve kaartbeelden. Deze informatie varieert van landelijke thema’s als Natura2000 en stikstofdepositie tot lokale gegevens over bijvoorbeeld flora en fauna op de golfbaan en de oppervlakte van de greens. Met de Golfbaandataviewer biedt de NGF ondersteuning bij professioneel en duurzaam golfbaanbeheer en zorgt zij voor meer transparantie in de golfsector. Steeds meer golfbaanbeheerders stellen ook baanspecifieke gegevens ter beschikking waarmee zij een waardevolle bijdrage leveren aan deze doelstelling.

De Golfbaandataviewer is doorlopend in ontwikkeling. Buiting Advies draagt zorg voor regelmatige updates van bestaande kaartlagen, voegt relevante thema’s aan het platform toe zodra deze beschikbaar komen en neemt gegevens op van golfbanen die hierin participeren. De golfbaandataviewer is voor iedereen vrij toegankelijk. Geïnteresseerd? Neem een kijkje op www.golfbaandataviewer.nl.