Natuurbeheerplan park Bremweide Antwerpen
Het Antwerpse park Bremweide is een uniek stukje stedelijk groen. Het park werd in de jaren zeventig ontworpen door de befaamde landschapsarchitect Jaques Wirtz. Het -ogenschijnlijk eenvoudige- ontwerp onderscheidt zich van andere stedelijke parken door het ontbreken van aangelegde paden of andere infrastructuur. Dit ontwerpprincipe nodigt parkbezoekers nu, bijna 50 jaar later, nog altijd uit om hun eigen weg te zoeken door de natuurlijke graslanden en bosjes binnen het park. Bremweide vormt daarmee in meerdere opzichten een prachtige overgang tussen het dichte stedelijke gebied van Antwerpen en het aanliggende natuurgebied Ertbrugge. Een deel van Bremweide is samen met Ertbrugge aangewezen als beschermd landschap.

Buiting Advies schreef voor dit park van 30 hectare een beheerplan dat recht doet aan het ontwerp en haar landschappelijke functie. Een uitgebreide studie naar de landschappelijke, ecologische en functionele aspecten van het park vormt de basis voor een helder inzicht in de sterke en zwakke punten van het park en brengt bedreigingen en vooral ook kansen aan het licht. In een visie voor de lange termijn en concretere beheerdoelen voor de middellange termijn zijn de ambities en randvoorwaarden vastgelegd en onderbouwd. Speerpunten zijn het behoud van de unieke toegankelijkheid zonder paden en het verder ontwikkelen van de ecologische kwaliteit van het gebied zodat mens en natuur dichter bij elkaar worden gebracht.

Concrete beheermaatregelen beschrijven tot slot de inspanningen die de beheerder moet verrichten om Bremweide in richting van deze doelen te sturen.Het beheerplan vormt een formeel beleids- en beheerstuk van Stad Antwerpen.