Parkontwerp Stadspark Antwerpen
In het beheerplan voor het historische Stadspark Antwerpen (Buiting Advies, 2013) is een aantal ontwerpopgaven geformuleerd. Deze opgaven hebben tot doel het park te herstellen in de glorie van weleer en tevens een nieuwe tijdslaag toe te voegen. In een nauwe samenwerking tussen aksis landschapsarchitecten en Buiting Advies zijn drie van deze opgaven uitgewerkt tot spraakmakende ontwerpen. De belangrijkste entreezones, de verbinding tussen het park en het schouwburgplein en een eerder aangetaste randzone is op een hoger kwaliteitsniveau getild. Speciale aandacht ging uit naar de onderlinge samenhang tussen de ontwerpopgaven, maar ook naar de relatie tussen het park en de aanliggende gebouwen met bijzondere architectuur. De intensieve samenwerking tussen landschapsarchitect en adviesbureau heeft geleid tot creatieve oplossingen, diep geworteld in de bijzondere historie van het park, zorgvuldig afgestemd op de dagelijkse beheerpraktijk en de beheercapaciteiten van de opdrachtgever.